Doç.Dr. Muhammed Zübeyr ÜÇÜNCÜ

Doğum Yeri / Tarihi:    /
Yabancı Dil:    Türkçe, İngilizce
Tıbbi İlgi Alanları:   
Meme ve Endokrin Hastalıkları,Obezite Cerrahisi, Laparoskopik Cerrahi,Onkolojik Cerrahi,Endoskopik işlemler

Doktor Özgeçmişi

Eğitimi:
2002-2008 İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi
Uzmanlık Eğitimi:
2008-2013 İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi
Çalıştığı Kurumlar:
2016-  İstanbul Gelişim Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Yard. Doç.Dr.  Halen devam ediyor
2014-2016 Devlet Hizmet Yükümlülüğü Sağlık Bakanlığı Kamu Hastaneler Birliği İstanbul Fatih Bölgesi Arnavutköy Devlet Hastanesi
2017-2019 İstanbul Florence Nightingale Hastanesi Meme Sağlığı merkezi
2019-2021 Özel Derindere Hastanesi

 

Bilimsel Yayınlar

Uluslararası hakemli dergilerde yayınlanan makaleler
1- Relationship between atrophic gastritis, gastric intestinal metaplasia and Helicobacter pylori on endoscopic screening of upper gastrointestinal tract and a brief review of the literature ÜÇÜNCÜ MUHAMMED ZÜBEYR, KABUL GÜRBULAK ESİN,GÜRBULAK BÜNYAMİN,SAVAŞ OSMAN ANIL,ÖZÜTÜRK BENGÜ,DURAL AHMET CEM ,HAŞLAK ADNAN  Eur Surg 2016 · 48:99–104 DOI 10.1007/s10353-015-0378-9
2- What is the clinical yield of capsule endoscopy in the management of obscure bleeding in emergency service? ÜÇÜNCÜ MUHAMMED ZÜBEYR 1, Süleyman Bademler2, Mehmet İlhan2, Ali Fuat Kaan Gök2, Filiz Akyüz3, Recep Güloğlu2 Turkısh journal of Trauma and emergency surgery 2017 Jan;23(1):46-50. doi: 10.5505/tjtes.2016.79360. DOI: 10.5505/tjtes.2016.79360
3: Impact of anxiety on sedative medication dosage in patients undergoing esophagogastroduodenoscopy. Gürbulak B1, ÜÇÜNCÜ MUHAMMED ZÜBEYR 2, Yardımcı E3, Kırlı E4, Tüzüner F5.Wideochir Inne Tech Maloinwazyjne. 2018 Jun;13(2):192-198. doi: 10.5114/wiitm.2018.73594. Epub 2018 Feb 15
4: Risk factors for complications in cancer patients with totally implantable access ports: A retrospective study and review of the literature. Bademler S1, ÜÇÜNCÜ MUHAMMED ZÜBEYR 2, Yıldırım İ3, Karanlık H4. J Int Med Res. 2019 Feb;47(2):702-709. doi: 10.1177/0300060518808167. Epub 2018 Nov 15.
5: Evaluation Knowledge, Attitude, and Behaviour for Breast Cancer among Young Women Living in Two Different Habitats of Turkey ÜÇÜNCÜ MUHAMMED ZÜBEYR 1, Üçüncü MM, Toprak D. Asian Pac J Cancer Prev. 2018 Nov 29;19(11):3179-3185
6: Clinical Significance of Serum Membrane-Bound Mucin-2 Levels in Breast Cancer. Bademler S1, Zirtiloglu A2, Sari M3, ÜÇÜNCÜ MUHAMMED ZÜBEYR, Dogru EB5, Karabulut S6.Biomolecules. 2019 Jan 24;9(2). pii: E40. doi: 10.3390/biom9020040.
7: Complicated or not complicated: Stoma site marking before emergency abdominal surgery. Gök AFK1, Özgür I, Altunsoy M, ÜÇÜNCÜ MUHAMMED ZÜBEYR, Bayraktar A, Bulut MT, Keskin M.Turkısh journal of Trauma and emergency surgery  2019 Jan;25(1):60-65. doi: 10.5505/tjtes.2019.48482
8: Role of ınsulın-lıke growth factor 1 (IGF-1) and ınsulın-lıke growth factor bındıng proteın-3 (IGFBP-3) ın the dıagnosıs of pancreatıc adenocarcınoma and monıtorıng treatment response SULEYMAN BADEMLER, MUHAMMED ZUBEYR UCUNCU2, MURAT SARI3, CEREN TILGEN YASASEVER4, CIGDEM USUL AFSAR5, DIDEM TASTEKİN6 Acta Medica Mediterranea, 2019, 35: 71 DOI: 10.19193/0393-6384_2019_1_12
9: Clınıcal sıgnıfıcance of serum ınsulın-lıke growth factor-1 (IGF-1) and ınsulınlıke growth bındıng proteın-3 (IGFBP-3) ın patıents wıth gastrıc cancer SÜLEYMAN BADEMLER1 , MURAT SARI2 , MUHAMMET ZUBEYR ÜÇÜNCÜ3 , MURAT SERILMEZ4 , SENEM KARABULUT Acta Medica Mediterranea, 2018, 34: 2055 DOI: 10.19193/0393-6384_2018_6_320
10: The Diagnostic Significance of PDGF, EphA7, CCR5, and CCL5 Levels in Colorectal Cancer. ÜÇÜNCÜ MUHAMMED ZÜBEYR,Serilmez Murat,Sarı Murat,BADEMLER SÜLEYMAN,KARABULUT SENEM Biomolecules,2019, 9(9), 464, Doi: 10.3390/biom9090464
11: Standardized Laparoscopic Sphincter-preserving Total Mesorectal Excision For Rectal Cancer. BADEMLER SÜLEYMAN,KOZA KADIR BURAK,ÜÇÜNCÜ MUHAMMED ZÜBEYR,Tokmak Handan,BAKIR BARIS,ORAL ETHEM NEZIH,ASOGLU OKTAR Surgical Laparoscopy, Endoscopy Percutaneous Techniques,2019, 29(5), 354-361.
12: Effect of Dexketoprofene Trometamol on Post-Endoscopic Retrograde Cholangiopancreatography Pancreatitis. Arı Aziz,Gürbulak Bünyamin,Ökmen Hasan,Tatar Cihad,Idiz Ufuk Oguz,ÜÇÜNCÜ MUHAMMED ZÜBEYR Journal of the College of Physicians and Surgeons Pakistan,2019, 29(6), 511-515., Doi: 10.29271/jcpsp.2019.06.511
13: Usefulness of imaging findings in predicting tumor-infiltrating lymphocytes in patients with breast cancer Çelebi Filiz,Agacayak Filiz,ÖZTÜRK MEHMET ALPER,Ilgün Serkan, ÜÇÜNCÜ MUHAMMED ZÜBEYR , IYIGÜN ZEYNEP,ORDU ÇETIN,Pilancı Kezban,Alço Gül,GÜLTEKIN SERAP,CINDIL EMETULLAH,Soybir Gürsel,Aktepe Fatma,ÖZMEN VAHIT European Radiology 2020, 30 (4), 2049-2057 https://doi.org/10.1007/s00330-019-06516-x
14: EVALUATION OF GASTRIC INFLAMMATORY PARAMETERS CAUSED BY PYLORIC RING FAILURE.ÜÇÜNCÜ MUHAMMED ZÜBEYR,Gürbulak Bünyamin,Çolak Sükrü  Acta Medica Mediterranea, 2019 , 35, 1481-1485., Doi: 10.19193/0393-6384_2019_3_229,
15: Surgical Trends in Breast Cancer in Turkey: An Increase in Breast-Conserving Surgery. KARADENIZ ÇAKMAK GÜLDENIZ,EMIROGLU SELMAN,SEZER YAVUZ ATAKAN,CANTÜRK NUH ZAFER,YENIAY LEVENT,KURU BEKIR,KARANLIK HASAN,SOYDER AYKUT,GÖKGÖZ MUSTAFA SEHSUVAR,SAKMAN GÜRHAN,ÜÇÜNCÜ MUHAMMED ZÜBEYR,AKÇAY MÜFIDE NURAN,GIRGIN SADULLAH,ÖZKAN GÜRDAL SIBEL,EMIROGLU MUSTAFA TUGBAY,ÖZBAS SERDAR,ÖZ ABDULLAH BAHADIR,ARICI CUMHUR,TOKTAS OSMAN,DEMIRCAN ORHAN,ÇALIK ADNAN,KAMALI POLAT AYFER,MARALCAN  ÖKTÜRK,DEMIRER SEHER,ÖZMEN VAHIT JCO Global Oncology2020 , (6), 285-292
16: Diagnostic and Prognostic Significance of Carboxypeptidase A4 (CPA4) in Breast Cancer. BADEMLER SÜLEYMAN, ÜÇÜNCÜ MUHAMMED ZÜBEYR Tilgen Vatansever Ceren,Serilmez Murat,ERTIN HAKAN,KARANLIK HASAN Biomolecules,2019,  9(3), 103
17:  The early diagnosis of fibromyalgia in irritable bowel syndrome patients ÜÇÜNCÜ MUHAMMED ZÜBEYR, Bestegül Çoruh Akyol, Dilek Toprak Medical Hypotheses 143 (2020) 110-119 https://doi.org/10.1016/j.mehy.2020.110119
Ulusal hakemli dergilerde yayınlanan makaleler
1- Appendical Mass: Is Interval Appendectomy Necessary? İlhan Mehmet,Gök Ali Fuat Kaan, ÜÇÜNCÜ MUHAMMED ZÜBEYR,Yanar Hakan Teoman,Güloğlu Recep,Günay Mustafa Kayıhan,Ertekin Cemalettin  Kolon Rektum Hast Derg 2013;24:14-18
2-Evaluation of Risk Factors for Hepatosteatosis in Gall Stone Disease Savaş Osman Anıl, ÜÇÜNCÜ MUHAMMED ZÜBEYR Bahri Özer,Gürbulak Bünyamin,Gür Hüda Ümit,Tüzün İshak Sefa,Ferlengez Ekrem,Keklikkıran Zeynep Zehra,Koyuncu Adil Haseki Tıp Bülteni,2015, 53(3), 237-240., Doi: 10.4274/haseki.2544
3-Desmoid Tümör Olgularındaki Deneyimimiz Metin Keskin, ÜÇÜNCÜ MUHAMMED ZÜBEYR, Ecem Memişoğlu, Adem Bayraktar, Emre Balık, Mehmet Türker Bulut Turk J Colorectal Dis . 2016; 26(3): 90-97 | DOI: .10.4274/tjcd.25993
4- Sol Yerleşimli Gebe Akut Apandisit: Olgu Sunumu ÜÇÜNCÜ MUHAMMED ZÜBEYR, Merve Müge Üçüncü2 Turk J Colorectal Dis . 4 Baskıdaki Makaleler: KRHD-08860 5-  Akut bilier pankreatitli hastaların değerlendirilmesinde kontrastlı bilgisayarlı tomografi ve difüzyon sekanslı manyetik rezonans görüntülemenin karşılaştırılması Mehmet İlhan, ÜÇÜNCÜ MUHAMMED ZÜBEYR, Ali Fuat Kaan Gök, Gizem Öner, Elidor Agolli, Bahar Canbay, Barış Bakır, Recep Güloğlu, Cemalettin Ertekin Turkish Journal of Surgery DOI: 10.5152/UCD.2016.3573
6- 0-6 YAS GRUBU ÇOCUGU OLAN ANNELERIN EV KAZALARI VE KORUNMA YOLLARI KONUSUNDAKI BILGI, TUTUM VE DAVRANISLARI. Üçüncü Merve Müge, ÜÇÜNCÜ MUHAMMED ZÜBEYR TOPRAK DILEK I s t a n b u l T ı p F a k ü l t e s i D e r g i s i ,2019;  8 2 ( 4 ) , 2 1 9 - 2 2 8 . , D o i :10.26650/IUITFD.2018.0011,
7- Comparison of diagnostic efficacy of mrcp and ercp in the management of choledocholithiasis. Gürbulak Bünyamin, ÜÇÜNCÜ MUHAMMED ZÜBEYR Annals of Medical Research(2019), 1, Doi: 10.5455/annalsmedres.2018.11.245,
8- Our Therapeutic Approach to IdiopathicGranulomatous Mastitis. BADEMLER SÜLEYMAN, ÜÇÜNCÜ MUHAMMED ZÜBEYR Anadolu Klinigi Tıp Bilimleri Dergisi,2018, 23(2), 88-92., Doi:10.21673/anadoluklin.418775
9- The Effect of Mini-Latissimus Dorsi Flap (MLDF) Reconstruction on Shoulder Function in Breast Cancer Patients. DUYMAZ TOMRIS,IYIGÜN ZEYNEP,Ilgün Ahmet Serkan,ORDU ÇETIN, ÜÇÜNCÜ MUHAMMED ZÜBEYR Alço Gül,ÖZTÜRK MEHMET ALPER,Elbüken Filiz,Aktepe Fatma,ÖZMEN VAHIT European Journal of Breast Healt,2019, 15(3), 158-162., Doi: 10.5152/ejbh.2019.4727
10- Kolorektal Kanserlerin Tanı ve Prognostik Takibinde Eski ve Yeni Serum Biyobelirteçleri: Sistematik Inceleme veMeta-Analiz. ÜÇÜNCÜ MUHAMMED ZÜBEYR Istanbul Gelisim Üniversitesi Saglık Bilimleri Dergisi2019, (9), 902-919.
11- Metastatic Lymph Node Ratio (Nratio) is an Independent Parameter of TNM Classification in Gastric Cancer Prognosis. BADEMLER SÜLEYMAN, ÜÇÜNCÜ MUHAMMED ZÜBEYR,BULUT MEHMET TÜRKER,ASOGLU OKTAR Bakirkoy Tip Dergisi / Medical Journal of Bakirkoy, 2019, 15(1), 76-86., Doi:10.4274/BTDMJB.galenos.2018.20181213074140,
Uluslar arası bilimsel toplantılarda sunulan bildiriler.
1- Pure Tubular Carcınoma Of Breast: Clınıcopathologıcal And Bıologıcal Features ÜÇÜNCÜ MUHAMMED ZÜBEYR,Karakuş Şeyma,Tükenmez Mustafa,Yüksel Sercan,Özkurt Enver,Özçınar Beyza,Özmen Vahit,İğci Abdullah,Dinççağ Ahmet Sait,Müslümanoğlu Mahmut Ebudeccane,Cabıoğlu Neslihan The 18th SIS World Congress on Breast Healthcare  September 16-19,2014 Orlando,USA (Poster Bildiri)
 
2- Breast Cancer Associated With Paget's Disease Has An Aggressive Tumor Biology .Aksakal Nihat,Tükenmez Mustafa, ÜÇÜNCÜ MUHAMMED ZÜBEYR Baysal Abdulmuttalip,Özkurt Enver,Özmen Vahit,Müslümanoğlu Mahmut Ebudeccane,Dinççağ Ahmet Sait,İğci Abdullah,Cabıoğlu Neslihan  The 18th SIS World Congress On Breast Healthcare  September 16-19,2014 Orlando,USA (Poster Bildiri)
3-CAN WE USE CONTRAST ENHANCED CT INSTEAD OF DIFFUSION WEIGHTED MR IN PATIENTS WITH ACUTE BILIER PANCREATITIS? ÜÇÜNCÜ MUHAMMED ZÜBEYR ,M. Ilhan, A.F.K. Gok, H. Yanar, R. Guloglu, K. Gunay, C. Ertekin 15th European Congress of Trauma and Emergency Surgery and 2nd World Trauma Congress May 25–27, 2014 Frankfurt, Germany
4-ROLE OF THE PHYSICAL EXAMINATION AND NEW DIAGNOSTIC METHODS IN THE PREVENTION OF UNNECESSARY LAPAROTOMY DUE TO ABDOMINAL PENETRATING OBJECT INJURIES M. Ilhan, A.F.K. Gok, ÜÇÜNCÜ MUHAMMED ZÜBEYR, H. Yanar, R. Guloglu, K. Gunay, C. Ertekin15th European Congress of Trauma and Emergency Surgery and 2nd World Trauma Congress May 25–27, 2014 Frankfurt, Germany
5-APPENDICAL MASS: IS INTERVAL APPENDECTOMY NECESSARY? M. Ilhan, A.F.K. Gok, ÜÇÜNCÜ MUHAMMED ZÜBEYR H. Yanar, K. Gunay, C. Ertekin15th European Congress of Trauma and Emergency Surgery and 2nd World Trauma Congress May 25–27, 2014 Frankfurt, Germany
6- AS AN EMERGENCY SURGICAL INTERVENTION, IS HARTMANN SECURE? M. Ilhan, Y. Soytas¸, A.F.K. Gok, ÜÇÜNCÜ MUHAMMED ZÜBEYR H. Yanar, R. Guloglu, C. Ertekin15th European Congress of Trauma and Emergency Surgery and 2nd World Trauma Congress May 25–27, 2014 Frankfurt, Germany
7- Geriatric Trauma: A Survey of Recent 4 Years  A. Gok, ÜÇÜNCÜ MUHAMMED ZÜBEYR E. Sivrikoz, F. Yanar, H. Yanar, K. Günay, R. Guloglu, C. Ertekin; Istanbul/TR Ertekin14th European Congress of Trauma and Emergency Surgery May 4 – 7, 2013 Lyon /France
8- Dismal prognosis in metaplastic breast cancer due to the aggressive tumour biology M Tukenmez, ÜÇÜNCÜ MUHAMMED ZÜBEYR H.Karanlık,N.Aksakal,N.Seyhun, B. Güzelbey, E.Yavuz, M.Muslumanoglu, A.İgci, N.Cabıoglu -https://doi.org/10.1016/j.ejso.2014.08.205 34th ESSO Congress 29-31 October 2014 Liverpool-UK
9- Our institutional experience with male breast cancer M Tukenmez, ÜÇÜNCÜ MUHAMMED ZÜBEYR, N.Aksakal, S Doğan, O. Cenk Cücük, M. Muslumanoglu, A İğci, V. Ozmen, N. Cabioğlu -34th ESSO Congress 29-31 October 2014 Liverpool-UK
10- CLINICAL SIGNIFICANCE OF SERUM IGF-1AND IGFBP-3 IN PATIENTS WITH ESOPHAGEALCARCINOMA. Sarı Murat,ÜÇÜNCÜ MUHAMMED ZÜBEYR 8 th International Gastrointestinal Cancer Conference, 7-9 December 2018 Istanbul-Turkey
11- Evde Saglık Hizmetine Kayıtlı Geriatrik Hastalara Bakım Veren Bireylerin  Sosyodemografik Özellikleri, Tükenmislik Düzeyleri ve Bakım Yüklerinin degerlendirilmesi.Çoruh Akyol Bestegül, ÜÇÜNCÜ MUHAMMED ZÜBEYR,TOPRAK DILEK 9. International Trakya Family Medicine Congress, 5-8 March 2020 Edirne-Turkey
Üyelikler:
Turkish Breast Health Federation
Turkish Surgery Association
Turkish Trauma and Emergency Surgery
International Federation of Surgery of Obesity

Hasta Yorumları

Doç.Dr. Muhammed Zübeyr ÜÇÜNCÜ

için yorum mesajları gösteriliyor.