Misyon – Vizyon – Kalite

MİSYONUMUZ

Ulusal ve uluslararası alanda hasta güvenliği odaklı sürdürülebilir ve kaliteli sağlık hizmetini tıbbi ve etik kurallardan ödün vermeden sunmak.

VİZYONUMUZ

Tıbbi, etik ve bilimsel değerlere önem veren nitelikli kadromuz ve yetkin çalışanlarımız ile Türkiye’de ve uluslararası düzeyde öncü bir sağlık kuruluşu olmak ve müşteri memnuniyeti odaklı sağlık hizmetini topluma başarıyla yaymak.

KALİTE POLİTİKAMIZ

 • Hasta ve yakınlarının haklarını korumak.
 • Hasta ve çalışan memnuniyetini sağlamak.
 • Uluslararası düzeyde sağlık hizmetini; yetkin kadro ile sunmak.
 • Çağdaş teknolojiyi kullanarak bilimsel araştırmalarda öncü olmak.
 • Bilimsel, vicdani ve etik ilkelerden ödün vermeden çalışmak
 • Tüm çalışanların katılımı ile sürekli ölçme ve iyileştirmeyi hedeflemek.
 • Tıbbi hizmet süreçlerinde İstanbul Cerrahi Hastanesi kalite yönetim sistemini benimseyen, uygulayan ve etkinliğini sürekli geliştiren, ulusal ve uluslararası düzeyde iş birlikleri yapan, kaliteli sağlık hizmetini sunmak.

AMACIMIZ

 • Hastanemizin kalite kültürünü geliştirmek ve devamlılığını sağlamak,
 • Hastanemizde ulusal ve uluslararası kalite standartları uygulamalarının takibini yapmaktır.

KALİTE ÇALIŞMALARIMIZ

 • Tüm süreçlerimizi Sağlıkta Kalite Standartları çerçevesinde yürüterek, gerekli çalışmaların koordinasyonunu sağlarız.
 • Sağlıkta Kalite Standartları ve mevzuatlara uygun şekilde tüm süreçlerin gözden geçirerek, dokümantasyon yapısının oluşturulmasını sağlarız.
 • Kurumsal amaç ve hedeflere yönelik çalışmaları takip ederiz.
 • Öz değerlendirmemizi yaparak sistemsel olarak sürekli iyileştirme faaliyetlerimizi yönetiriz.
 • Hasta ve çalışan güvenliğini tehdit eden tüm olayların bildirimini ve takibini Güvenlik Raporlama Sistemi ile yönetiriz.
 • Hasta ve çalışan memnuniyetinin ölçülmesine yönelik çalışmaları (anket uygulamaları, anket sonuçlarının değerlendirilmesi, anket sonuçlarına yönelik iyileştirme çalışmaları, hasta ve çalışan geri bildirimlerinin alınması gibi…) yönetiriz.
 • Kalite performans göstergelerine yönelik süreçleri yönetiriz.
 • Tedarikçi hizmetleri değerlendiririz.
 • Kurul, komite ve konseylere yönelik çalışmaların koordinasyonunu sağlarız.
 • Acil durum kod tatbikatlarını planlar, organizasyonunu sağlarız.
 • Hastane içi kalite denetimlerini yönetiriz.
 • Tesis güvenliğinde risk yönetimi ve bina turu denetimlerine yönelik süreçleri yönetiriz.
 • Düzeltici önleyici faaliyetleri takip ederiz.
 • Yıllık bölüm kalite ve stratejik hedeflerin belirlenip takibinin yapılmasını sağlarız.
 • Kalite Performans ve İyileştirme Sürecini yürütürüz.
 • Açık ve kapalı hasta dosyalarının aylık olarak kontrol edilmesini sağlar, verileri analiz ederiz.
 • Güncellenen standartların takibi ve mevcut sisteme entegrasyonu çalışmalarını yürütürüz.
 • Kalite uyum ve hizmet içi eğitimleri veririz.

KALİTELİ VE STANDART HİZMET İÇİN

 • Önce İnsan Anlayışı
 • Sürekli İyileşme
 • Ekip Çalışması
 • Hasta Odaklı
 • Tam Katılım