İstanbul Cerrahi Kariyer

İstanbul Cerrahi Kariyer Politikası

İnsan Kaynakları stratejik iş hedeflerine paralel, yenilikçi, proaktif ve sektörün dinamiklerine uygun İK süreçleri geliştiren ve uygulayan bir yapı içindedir.

İstanbul Cerrahi Hastanesi; başarının arkasında insan faktörünün ve insana verilen değer’ in önemli olduğunu benimsemiş kurumlardan biridir. Sağlık sektöründe çalıştığımız için “ Hasta ve Misafir Memnuniyeti ” odaklı bir çalışma sistemi ile hizmet vermekteyiz. Bu nedenle, gerekli mesleki eğitimi almış, donanımlı, ekip çalışmasına yatkın, iletişimi kuvvetli, kendini geliştirme potansiyeli yüksek çalışanlarla sektörde fark yaratmayı ilke edinmekteyiz.

İşe Alım Süreci

İstanbul Cerrahi Hastanesi, başarıya giden yolda ekibinin performans ve yetkinliklerinin en önemli taşlardan biri olduğunun bilinciyle, doğru adayları doğru pozisyonlara yerleştirmeyi hedefleyen, özenli ve titiz bir işe alım prosedürü uygulamaktadır.

İşe alım sürecimiz, özgeçmiş üzerinden yapılacak ön elemelerin ardından belirlenen yetkinliklere sahip adayların iş görüşmesine davetiyle gerçekleştirilmektedir. Aranan pozisyona en uygun adayı belirlemek için insan kaynakları ve ilgili bölüm yöneticileri, işe alım sürecinde iş birliği yapar, yetkinlik bazlı görüşme teknikleri kullanarak adayların bilgi ve becerileri görüşmeler sırasında sorgulanır. Görüşmeler, ihtiyaçlar doğrultusunda geliştirilecek farklı ölçme ve değerlendirme araçları ile desteklenir. İşe alım yapılması planlanan pozisyona uygun aday belirlendiğinde ise diğer adaylarımıza telefon ya da elektronik posta vasıtasıyla mutlaka geri dönüş yapılır.

Açık pozisyonlarımıza internet sitemizden veya kariyer.net portalından başvurabilirsiniz.

Oryantasyon Süreci

İstanbul Cerrahi Hastanesinde işe başlayan çalışanlarımız, öncellikle genel oryantasyon programına ardından da bölüm bazlı oryantasyon programına dahil olmaktadır. Program kapsamında;

İnsan kaynakları stratejileri ve uygulamaları,

Şirket tanıtımı, şirket vizyon, strateji ve hedefleri,

Fonksiyon ve pozisyona yönelik tanıtım ve bilgilendirmeler, yer alır.

Performans ve Yetkinlik Değerlendirme

Performans Değerlendirme Sistemi; İstanbul Cerrahi Hastanesi genelinde çalışanlarımızın görev ve sorumluluk tanımlarına göre belirlenmiş kriterler bazında yapılmaktadır. Mevcut sistemimiz, “Hedef ve Yetkinlik” bazlı performans değerlendirme sürecine geçiş aşamasında olup, tüm pozisyonlarımız için yetkinlik havuzlarının oluşturulması ile devam etmektedir. 6 ayda bir gerçekleştirilen hedeflerle karşılaştırarak performans düzeyleri belirlenir.

Temel Yetkinlikler

İletişim

Ekip çalışması

Kendini geliştirme potansiyeli

Misafir (Hasta) Memnuniyeti

Başarı odaklılık

Multidisipliner Yaklaşım

Eğitim ve Gelişim Planlama Süreci

Sürekli ve verimli eğitim programlarıyla çalışanlarımızın profesyonel iş profillerini ve kişisel gelişimlerini destekleyerek kendilerini geliştirmelerini amaçlamaktayız. Eğitim faaliyetleri İnsan kaynakları tarafından yapılan eğitim planlaması ile gerçekleştirilir. Eğitimler niteliğine göre kurum içi ve kurum dışı kaynaklardan sağlanabilmektedir. Çalışanlarımıza çizilen kariyer gelişim rotaları çerçevesinde, ileride gelebilecekleri pozisyonlara onları hazırlayabilmek için kişisel gelişim programları geliştirilir ve desteklenir.

Kariyer Planlama ve Yedekleme

Hastanemiz bünyesinde her yıl performans değerlendirme sonuçlarına paralel olarak kariyer planlama ve yedekleme çalışmaları yapılmaktadır. Bu değerlendirme sonuçlarına göre görevin getirdiği yetkinlikler çerçevesinde terfi imkanları mevcuttur. Görevinde ve kişisel davranışlarında yüksek performans sağlayan çalışanlarımıza, yetkinliklerine uygun kariyer olanakları sağlanmaktadır.

Sunulan Haklar

Kurumumuz yüksek performansla ödüllendirilen, adil ve yenilikçi bir yapıyı sürekli kılmayı amaçlamaktadır. Ücret ve sunulan haklar politikamız; çalışanlarımızın üstlendikleri görev ve sorumlulukları, yetkinlikleri, iş tecrübelerini ve eğitimlerini esas alır.

Hastanemizde ulaşım her iki yaka için belirlenen güzargahlara sağlanmaktadır. Ayrıca yemek hizmetlerimiz hastane tarafından karşılanmaktadır.

İstanbul Cerrahi Hastanesin’ de ücret ve sunulan haklar politikası sektör dinamiklerine paralel olarak çalışanların performanslarını, motivasyonunu ve bağlılığını arttırmayı hedefleyen rekabetçi bir sistem üzerine kurulmuştur.