Genel Cerrahi

Genel Cerrahi

İstanbul Cerrahi Hastanesi Genel Cerrahi Kliniği’nde kanserden obezite cerrahisine kadar geniş bir yelpazede hizmet verilmektedir. Kliniği’mizde geleneksel açık ameliyatların yanı sıra, minimal invaziv laparoskopik ameliyatlar da deneyimli cerrahlarımız tarafından modern teknolojik aletler kullanılarak yapılmaktadır.

Genel Cerrahi Kliniği’nde Verilen Hizmetler

· Özefagus (yemek borusu) Hastalıkları,

· Gastroözefagial Reflü Hastalığı Tanı ve Tedavisi (Ph monitorizasyonu)

· Mide Hastalıklarının Tanı ve Tedavisi

· Obezite Cerrahisi (İntragastrik Balon Uygulamaları, Bariatrik Cerrahi Ameliyatları)

· İnce ve Kalın Barsak Hastalıkları Tanı ve Tedavisi

· Karaciğer ve Safra Yolları Hastalıkları

· Pankreas ve Dalak Hastalıkları Tanı ve Tedavisi

· Kasık ve Karın Ön duvarı Fıtıkları Tedavisi (Laparoskopik ve açık yöntemler)

· Meme Hastalıkları Tanı ve Tedavisi

· Endokrin Sistem Hastalıkları (Tiroid bezi ve böbrek üstü bezi hastalıkları)

· Anal Bölge Hastalıkları

  1. Anal Fissür
  2. Perianal Fistül
  3. Hemoroidal Hastalık (Açık ameliyat, staplerle hemoroidopeksi (longo ameliyatı), kolonoskopik band ligasyonu, lazerle hemoroid tedavisi)

· Pilonidal Sinüs (kıl dönmesi) (ameliyat, fenol uygulama)

Laparoskopik Cerrahi (Minimal İnvaziv Cerrahi)

Laparoskopik Cerrahi ile safra kesesi, apandisit, kasık fıtığı, göbek fıtığı, kesi yeri fıtığı, mide fıtığı (reflü) ameliyatlarının yanı sıra ileri düzey laparoskopik cerrahi deneyim gerektiren obezite, kalın bağırsak (kolon), böbrek üstü bezi, karaciğer, pankreas ve dalak ameliyatları başarıyla uygulanmaktadır. Laparoskopik cerrahide büyük ameliyat kesisi olmadığından estetik sonuç iyi, ameliyat sonrası ağrı ise en az seviyede olmaktadır. Hastalar çok kısa bir süre içinde gündelik yaşamlarına dönebilmektedirler.

Bariatrik Cerrahi

Obezite özellikle batı toplumlarında olmak üzere dünya genelinde görülen en büyük sağlık problemlerinden biridir. Birçok bilimsel çalışmada mortalite ve morbitideyi arttıran birçok hastalığın en önemli sebebi olarak obezite gösterilmiştir. Obezite cerrahisinin yapılmasındaki esas amaç kilo vermenin yanı sıra obezitenin neden olduğu hastalıkların (DM, Kalp damar hastalıkları, Uyku apne sendromu vb…) gelişmesine engel olmaktır. Eğer hastalıklar ortaya çıkmış ise bu hastalıkları tedavi etmektir.

Endoskopi Ünitesi

Günümüzde içi boşluklu organların (yemek borusu, mide, on iki parmak barsağı, kalın bağırsak) hastalıklarının teşhisinde kullanılan en hassas yöntem endoskopidir. Endoskopi teşhis amacıyla kullanılabildiği gibi tedavi amacıyla da kullanılmaktadır.

Hastanemiz Endoskopi Ünitesi’nde, dijital görüntüleme teknolojisi kullanılarak gastroskopi, kolonoskopi ve ERCP (Safra yolu taşlarının temizlemesi) işlemleri ve tedaviye yönelik endoskopik girişimler (Yemek borusu darlıklarında dilatasyon, kanserlerde stent uygulaması, beslenme tüplerinin takılması, kanamaların durdurulması) kolaylıkla gerçekleştirilmektedir.

Özel sterilizasyon ünitesi ile endoskopik uygulamalarda meydana gelebilen bulaşma riski ortadan kaldırılmakta, endoskopi işleminin daha güvenli olması sağlanmaktadır.

Kapsül Endoskopi

Sindirim sisteminin resimlerini çekmek için küçük bir kablosuz kamera kullanılarak yapılan bir görüntüleme yöntemidir. Geleneksel olarak yapılan Endoskopi ağızdan veya makattan ilerletilen, ucunda ışıklı kamera bulunan ince esnek bir alet ile mide, onikiparmak bağırsağı, kalın bağırsak ve ince bağırsağın bir kısmının görüntülenmesine imkan tanır. Kapsül Endoskopi yönteminde ise; vitamin kapsülü büyüklüğünde bir kapsülün su eşliğinde yutulması ile işlem başlar, bu yöntem geleneksel endoskopik yöntemlerin görüntüleyemediği alanların izlenmesine imkan sağlar.

Kapsül Endoskopi ayrıca belirli sebeplerden dolayı yapılamayan ve bitirilemeyen kolonoskopilerde kolon poliplerini saptamak amacıyla da kullanılmaktadır.

Reflü Cerrahi Merkezi

Reflü, kendini tipik olarak ağıza acı su gelmesi ve midede yanma şikâyetleri ile ortaya koyan, nüfusun yaklaşık %40’ını etkileyen, boğaz, geniz, akciğer problemlerine ve hatta astım gibi kalıcı sıkıntılara yol açabilen ciddi bir rahatsızlık olarak tanımlanmaktadır. Tedavi edilmeyen reflü hastalığı kanser dahil birçok hastalığa yol açmaktadır. Bu yüzden İstanbul Cerrahi Hastanesi Reflü Cerrahi Merkezi, reflü hastalığının tanı ve tedavisi ile ilgili teknoloji ve yöntemleri bünyesinde barındırmaktadır.

Endokrin Cerrahisi

Tiroid, paratiroid, böbreküstü bezi, pankreasın nöroendokrin hastalıklarının tanı ve tedavileri kliniğimizde modern teknolojik aletler kullanılarak yapılmaktadır.

Meme Cerrahisi

Meme kanseri, dünya genelinde kadınlar arasında hayatı tehdit eden en sık rastlanan kanser türüdür ve kadınlarda kanser ölümlerinin önde gelen nedenidir. Bu sebeple, İstanbul Cerrahi Hastanesi Meme Kliniği’nde meme kanseri için düzenli olarak muayene yapılması önerilmektedir. Kadınların kendi kendilerine yapacakları muayene de erken tanı için büyük önem taşımaktadır.

20-25 yaş arası her kadının her ay kendi kendini muayene etmesi, 30-40 yaş arası her kadının meme muayenesi olması, ultrasonografi ve mamografi çektirmesi ve 40 yaş üstü her kadının da yıllık doktor muayenesi ve mamografi yaptırması gerekmektedir.

Günümüzde meme kanseri tedavisinde öncelik memenin korunmasına yönelik tedavi yöntemleri ve uygulamalarıdır. İleri evrede ise tüm memenin alınması gereken durumlarda meme rekonstrüksiyonu söz konusu olmaktadır. Meme onarımı ile kaybedilen memenin doğal haline getirilmesi sağlanmaktadır. İstanbul Cerrahi Hastanesi’nde modern teknikler ve deneyimli cerrahlar sayesinde doğala çok yakın bir meme oluşturabilmektedir.