Obezite Cerrahisi Merkezi

Obezite Cerrahisi Merkezi

Obezite özellikle batı toplumlarında olmak üzere dünya genelinde görülen en büyük sağlık problemlerinden biridir. Birçok bilimsel çalışmada mortalite ve morbitideyi arttıran birçok hastalığın en önemli sebebi olarak obezite gösterilmiştir. Obezite için en yaygın olarak kullanılan ölçüm yöntemi VKİ (Vücut Kitle İndeksi) dir. Kilonun boyun karesine bölünmesi ile elde edilen değerdir.

18.5-24.9 kg/m2 Normal bireyler

25-29.9 kg/m2 Fazla kilolu

30-40 kg/m2< Obez

40 kg/m2< Morbid obez

Ancak VKİ’nin artması her zaman obezite anlamına gelmeyebilir. Kas dokusu fazla olan bir kişilerde vücut kitle indeksi yüksek çıkabilir. Vücut ağırlığındaki artışların kaynağını anlamak için uzman değerlendirmesi önemlidir. Bel çevresi erkeklerde 102 cm, kadınlarda ise 88 cm ve daha fazla ise obezite düşünülmelidir.

Obezite cerrahisinin yapılmasındaki esas amaç, kilo vermenin yanı sıra, obezitenin neden olduğu hastalıkların (DM, kalp damar hastalıkları, uyku apne sendromu vb…) gelişmesine engel olmaktır. Hastalıklar eğer ortaya çıkmışsa tedavi etmektir.

Tek başına veya birçok faktör bir arada obeziteye sebep olabilmektedir. Bunlar genetik yatkınlık, endokrin ve metabolik hastalıklar, sosyal ve kültürel farklılıklardır. Temel olarak vücuda giren enerji miktarının yakılan miktardan fazla olması obeziteye sebep olmaktadır.

Dünya genelinde yaklaşık 1,7 milyar kişinin fazla kilolu birey olduğu tahmin edilmektedir. Amerika Birleşik Devletleri’nde durum daha ciddi boyutlardadır. Nüfusun yaklaşık 2/3 fazla kilolu, bunların da yaklaşık yarısı kadarı obez olarak sınıflandırılmaktadır.

Obezite cerrahisi son yıllarda dünyada yaygın olarak yapılmaktadır. İlk etkin obezite ameliyatı Amerika Birleşik Devletlerinde 1954 yılında Kremen ve Linner tarafından (jejunaileal bypass) yapılmıştır.

Ameliyatlar etki mekanizmasına göre 3’ e ayrılır;

  1. Kısıtlayıcı Ameliyat (ayarlanabilir gastric banding, sleeve gastrektomi)
  2. Emilimi Bozan Ameliyatlar
  3. Kısıtlayıcı ve Emilimi Bozan Kombine Ameliyatlar (duodenal switch, SADI-S)

CERRAHİ TEDAVİ KİMLERE YAPILMALIDIR?

Ameliyata uygun hastaları seçerken aşağıdaki kriterlere göre karar vermekteyiz.

  • Vücut kitle indeksinin 40’ın üzerinde olması veya 35-40 arasında olup, eşlik eden hastalığın olması (hipertansiyon, diabetes mellitus, uyku apnesi, artrit)
  • Obezitenin en az 3 yıldır var olması
  • Hormonal hastalıkların bulunmaması (Hipotiroidi, böbrek üstü bezi hastalıkları)
  • İlaç ve diyet tedavisine rağmen, en az 1 yıldır kilo verilememesi
  • Alkol veya ilaç bağımlısı olmamak
  • Hastanın uygulanacak yöntemi anlaması ve ameliyattan sonra uyum sağlayabilecek durumda olması

Cerrahi Dışı İşlemler

Intragastrik Balon Uygulama (Mide Balonu Uygulama)

Obezitenin tedavisinde cerrahi prosedürlerin yanında endoskopik prosedürler de mevcuttur. Bunların arasında en çok kullanılan Intragastric Balon (Mide Balon) Uygulamadır.

Kimlere Yapılabilir?

• Endoskopiyi tolere edebilen herkese uygulanabilir.

• Ameliyatı tolere edemeyecek durumda olan hastalar, 3 cm’ den büyük hiatal hernisi (mide fıtığı) ve mide ülseri olmayan hastalar, geçirilmiş mide ameliyatı, psikiyatrik hastalığı ve alkol ve uyuşturucu madde bağımlılığı olmayan bireylere uygulanabilmektedir.

Endikasyonlar

-VKİ (BMİ) 40 ve üzerinde olanlar ile VKİ (BMİ) 35 ve ilave hastalığı olanlarda majör cerrahi yapılacaksa ameliyat öncesi hastaları zayıflatmak, komplikasyonları ve ölüm riskini azaltmak amacıyla,

– VKİ (BMİ) 30 kg/m2 üzerinde diyet ve egzersiz programlarına rağmen kilo veremeyen hastalara uygulanır.

1. Yöntem ameliyat değildir.

2. İşlem sedoanaljezi altında 15-20 dakikada endoskopi ünitesinde gerçekleştirilir.

3. Hastalar 1 gün hastanede kalır ve işlem sonrası erken dönemde gıda alması sağlanır.

4. Yeni gelişen balonlar sayesinde (Ayarlanabilir Mide Balon Sistemi) hastada 1 yıl süre ile mide balonun kalabilme imkanı mevcuttur.

5. Uygun diyet ve egzersiz programları sayesinde 1 yıl içinde 30-50 kg arası kontrollü kilo verilmesi mümkündür.

6. Bir yıllık süreç içerisinde kilo vermesi yetersiz görülen ya da duran hastalarda Ayarlanabilir Mide Balon Sistemi sayesinde balon şişirilebilir.

7. Eski balon çıkarıldıktan sonra, eğer hasta isterse, yeni balon tekrar mideye konulabilir.

8. Bariatrik Cerrahi ameliyatlarına göre daha ekonomiktir.

Doktorlar