City Med Görüntüleme Merkezi

City Med Görüntüleme Merkezi

İstanbul Cerrahi Hastanesi hastalarına görüntüleme hizmeti veren Radyoloji merkezinde; yenilenmiş teknolojisi ve farklı alanlarda deneyimli ekibi ile tüm tanısal – girişimsel radyolojik tetkikler gerçekleştirilmektedir.

Radyoloji merkezimizde; bilgisayarlı tomografi, manyetik rezonans görüntüleme, mammografi, flouroskopik incelemeler, kemik dansitometrisi gibi tetkiklerin yanısıra, her türlü USG, renkli Doppler USG inceleme “high end”ve çok problu USG cihazlarında gerçekleştirilmektedir.

Biopsiler / girişimsel işlemler ise gerekliliğine baglı USG,bilgisayarlı tomografi,manyetik rezonans, mamografi ve flouroskopi gibi görüntüleme modaliteleri eşliginde yapılmaktadır. İnce igne biopsilerinde etkin sonuç alabilmek için patolog eşliginde çalışılmaktadır.

640 Kesitli Aqullion One Bilgisayarli Tomografi

Dünyada ilk kez 16cm dedektör alanı kullanan, Aquilion One 640 kesitli bilgisayarlı tomografi;hala dünyadaki en hızlı tomografi cihazlarındandır..

Yüksek teknolojik donanıma sahip merkezimizde,gelişmiş programlar ile 3 boyutlu degerlendirme rutin olarak gerçekleştirilmektedir.

640 kesitli bilgisayarlı tomografi hızı nedeni ile çocuk, yaşlı ve uyum sorunu olan hastalarda sorunsuz ve kaliteli görüntüleme oluşturabilmektedir.

Koroner Bt Anjiografi

0,3 sn gibi kısa bir sürede,tek kalp atımında bütün kalp alanını tarayabilmektedir. Çok az kontrast madde ve çok az radyasyon dozu ile görüntü kalitesi yüksek, Koroner BT anjiografi tetkikleri yapılmaktadır.

Özellikle;

 • Stresli hayat süren
 • Şeker ve kolesterol değerleri yüksek
 • Fiziksel aktivitesi kısıtlı
 • Tansiyonu yüksek
 • Ailesinde veya kendisinde kalp rahatsızlığı olan,
 • Damar sertliği açısından hafif ya da orta derecede risk profili olan hastalarda
 • Büyük ameliyatların öncesi nde özellikle yaşlı kimselerde
 • Stent yada by pass uygulanmış hastaların koroner arterlerinin kontrolünde
 • Ani gögüs ağrısı ile acil kliniklerine başvuran hastalarda, labratuar ve EKG bulguları normal ise

İlk başvurulacak inceleme yöntemi Koroner BT anjiografidir.

Tüm Vücut Anjiyografi

Özellikle damarsal darlıklar, tıkanıklıklar, vasküler anomaliler, anevrizmalar, vaskülit gbi sorunu olanlarda, girişimsel vasküler tedavilerin kontrolünde yaygın olarak kullanılır.

Kateter yerleştirmeden, sadece kol damarından kontrast madde verilerek yapılan çekim sonrası 5-10 dk içinde, hasta giyinip yürüyerek evine gider.

Dinamik Batın Tetkikleri

Batında karaciğer, pankreas gibi organların lezyonlarının tanısında önemli olan dinamik BT tetkiklerinin dezavantajı, yapılan arterial, portal ve venöz fazdaki çekimler ile hastaya çok X ışını ve kontrast madde verilmesidir.

Oysa 640 kesitli BT cihazı ile ışın ve kontrast madde en aza indirilerek tetkikler tanı değeri yüksek olarak gerçekleştirilebilmektedir.Hız sayesinde nefes tutma bir problem oluşturmamaktadır.

Toraks, paranasal sinüs gibi tetkikler saniyeler içinde çok yüksek görüntü kalitesi ile gerçekleştirilir.

Tüm ortopedik tetkikler metal artefaktları olmadan, 3 boyutlu görsellerle incelenir.

Manyetik Rezonans Görüntüleme

1.5 Tesla General Electric MR 360 model Manyetik Rezonans(MR) görüntüleme cihazımız sahip olduğu çeşitli koilleri ile, her bölge için spesifik tetkikler yapılabilmektedir.
Beyin, boyun, karın , omurga, tüm kas, kemik yapı ve eklemlerin, organların ileri düzeyde görüntülenerek değerlendirilmesi mümkündür. Vücüt damarlarının incelenmesi de herhangi kateter gibi girişim yapılmaksızın başarılı şekilde gerçekleştirilmektedir.

Yumuşak doku lezyonlarının tanısında görüntüleme kalitesi yüksektir.

Özellikle meme, prostat gibi organlara yönelik dinamik incelemeler kanser tanısında kullanılmaktadır.

Eklem içerisine kontrast madde verilerek gerçekleştirilen MR artrografi tanı ve tedavide yararlıdır. Vücudunda yabancı metalik cisim, protez, kalp pili vb. gibi bulunan kişiler detaylı bir sorgulamadan sonra uygunsa alınabilir.

Diğer Hizmetlerimiz;

 • Dijital Mamografi
 • Doppler Ultrason
 • Girişimsel Radyoloji
 • Radyofloroskopi
 • Dijital Röntgen
 • Kemik Dansitometri
 

Detaylı bilgi için; Citymed Görüntüleme Merkezi web sitesini ziyaret edebilirsiniz.