Akciğer Kanseri

Akciğer Kanseri

2022-05-20 07:20:22/ Kategori : Genel Cerrahi

Akciğer hücrelerinin herhangi bir nedenle anormal büyümesi ve tümör geliştirmesidir. Bu uzun surede ve sinsi bir şekilde olmaktadır. Sinsi olması nedeniyle erken tanısı zordur.  Ancak en fazla ölüme yol açan kanser türleri arasındadır. Oysa erken tanı konulabildiğinde yeni tedavi modelleriyle normal yaşam suresini yakalamak mümkündür.

Akciğer kanserinin nedenleri nelerdir?

 • Akciğer kanseri olan bireylerin %80-85 inde neden tütün ya da tütün ürünlerinin kullanımıdır. Sigara içimi yıllar içerisinde akciğer de hücrelerin değişimine yol açarak kanser geliştirmektedir. Bu grupta gene çoğunlukla tütün ürünlerinin kullanımına bağlı gelişmiş KOAH’lı hastalar da yer almaktadır. Bu maruziyet cinsiyet ayrımı yapmamaktadır, hatta daha kısa süre ve daha az yoğunlukta sigara içen kadınlarda risk daha fazladır. Pasif sigara içimi de önemli risk oluşturmakta ve bu grupta yer almaktadır.
 • Sigara içmeyen bireylerde de daha az oranda akciğer kanseri görülebilir. Bu grupta en önemli etkenler kişinin mesleksel (kimyasal ya da radyoaktif maddeler, asbest, egzoz gazı, kömür ya da diğer maden tozları) ve çevresel maruziyetleri (asbest, hava kirliliği, ev içi ortamını kirleten radon gazı ya da ısınma için kullanılan bazı maddelerden salınan dumanlar) şeklindedir.
 • Genetik değişiklikler, bazı ailelerde daha sık görülmesini açıklayabilmektedir.

Akciğer kanserinin belirtileri nelerdir?

 • En sık görüleni öksürüktür. Başka bir nedenle açıklanamayan uzun süreli öksürük; özellikle KOAH’lı hastaların mevcut öksürüklerindeki artma
 • Göğüs ağrısı özellikle derin nefes alma, öksürme-gülme ile artan
 • Ses kısıklığı
 • Açıklanamayan kilo kaybı, iştah azalması
 • Balgam çıkarma, özellikle kanlı ya da paslı balgam veya balgam miktarında artma
 • Nefes darlığı, gene KOAH’lı hastalarda artmış nefes darlığı
 • Yeni başlayan hırıltılı solunum

Akciğer kanserinin erken tanısı nasıl yapılabilir?

Akciğer kanserinde hastanın yakınmaları ile erken tanıya ulaşmak çok düşük bir olasılıktır. Hastaların çoğu yakınmalarının geçmesi için bekledikleri sürede hastalık ilerlemiş olmaktadır. O nedenle riski yüksek olan bireylerde yakınmaları olmadan düşük doz akciğer tomografisi ile akciğerlerin düzenli aralıklarda taranması önerilmektedir. Bu riskli gruplar:

 • 30 yıl günde 1 paket sigara içen 55 yaş üstü bireyler
 • Sigara içme geçmişi olan KOAH’lı hastalar
 • Mesleksel ya da çevresel maruziyetleri olan bireyler
 • Başka bir hastalık nedeniyle akciğerinde iz (skar) kalmış olan bireyler

Akciğer kanserinin tedavisi mümkün müdür?

Erken tanı alabilen hastalarda mümkündür. Bu hastalar çoğunlukla ameliyat edilerek ve ek tedavi modelleri ile tam sonuca ulaşabilmektedir. Günümüzde yeni tedavi modelleri ile kısmen ilerlemiş hastalıklı bireylerin de yaşam süreleri uzatılabilmektedir.

Bunu Paylaş:

Benzer Yazılar