Doç. Dr. Doç.Dr.Özgür KARACAN

Doğum Yeri / Tarihi:    /
Yabancı Dil:    İngilizce
Tıbbi İlgi Alanları:    1-Solunumsal yoğun bakım (invazif-noninvazif mekanik ventilasyon) 2-Bronkoskopi uygulamaları 3-Solunum fonksiyon testleri 4-Sigara bırakma teknikleri 5-Astım, solunum yolu allerjileri 6-Uyku tıbbı/polisomnografi

Doktor Özgeçmişi

Lisans Tıp Fakültesi (İngilizce) Hacettepe Üniversitesi 1992
Tıpta Uzmanlık Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları ve Tüberküloz Anabilim Dalı Ankara Üniversitesi1997
Tıpta Uzmanlık Tez Başlığı : Trafik Polislerinde Mesleksel Etkilenmenin Solunum Fonksiyon Testleri ve Solunum Sistemi ile İlgili Belirtiler Yönünden Değerlendirilmesi
Tez Danışmanı : Prof. Dr. Numan Numanoğlu.

Araştırma Görevlisi Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları ve Tüberküloz Anabilim Dalı 1992-1997
Uzman Doktor Ankara 7 No’lu Verem Savaş Dispanseri 1997-1999
Uzman Doktor Etimesgut 600 Yataklı Askeri Hastanesi 1999-2000

Uzman Doktor Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı 2000-2003
Yardımcı Doçent Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı 2003-2006
Doçent Dr. Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı 10 Mart 2006-2007
Doç.Dr. Taksim Alman Hastanesi 2007-2009
Doç.Dr. İstanbul Cerrahi Hastanesi 2009-2016
Doç.Dr. Surp Pırgiç Ermeni Vakfı Hastanesi 2016-2017
Doç.Dr. Serbest hekim , Doktorlar Merkezi/Nişantaşı 2017

Dönem III Hastalıkların Temelleri ve Tanı Yöntemleri Ders Kurulu
(13 Eylül-21 Ekim 2004)
Dönem III
Dolaşım ve Solunum sistemleri Ders Kurulu
(22 Ekim-6 Aralık 2004)
Dönem IV Klinikle Tanışma Stajı (13 Eylül-2 Kasım 2004)
Dönem IV İç Hastalıkları Stajı (12 Nisan-5 Haziran 2004)
Dönem IV Göğüs Hastalıkları Stajı
(6 staj grubuna, 3 haftalık sürelerle, 20 Aralık 2004-25 Haziran 2005 tarihleri arasında)
-Anaflaksi
-Atopi ve ilaç reaksiyonları
-Nefes darlığı, siyanoz, hipoksi
-Kronik obstruktif akciğer hast.
-Pnömoni
-Tüberküloz
-Göğüs Hastalıkları öykü ve muayene teknikleri
-Solunum fonksiyon testleri
-Dispne
-Akciğer grafisi değerlendirme
-Göğüs hastalıklarında kullanılan özel ilaçlar -Akciğer kanseri
-Sigara bağımlılığı ve tedavisi
-Plevra Hastalıkları,bronşektazi

 

Bilimsel Yayınlar

ESERLER A. Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler: A1. Ulubay, G., Ulaslı S.S., Ö. Karacan , Gumus T., Eyuboglu Oner F., “Bilateral massive pulmonary embolism secondary to decompression sickness: a case report”, Heart and Lung, 36(6), 450-453 (2007). A2. Karacan, Ö. , E. Tutal, T. Çolak, S. Sezer, F. Öner-Eyüboğlu, ve M. Haberal “Pulmonary function in renal transplant recipients and end-stage renal disease patients undergoing maintenance dialysis. Transplant Proc. 2006 Mar;38(2):396-400. A3. Karacan, Ö. , E. Tutal, M. Uyar, F. Öner-Eyüboğlu, S. Sezer ve F.N. Özdemir, “Pulmonary Function in Uremic Patients on Long-term Hemodialysis,” Renal Failure, 26(3),273-278 (2004). A4. Karacan, Ö. , F. Öner-Eyüboğlu, Ş. Akçay ve Ö. Özyılkan, “ Acute Interstitial Pneumopathy Associated with Docetaxel Hypersensitivity,” Onkologie, 27, 563-565 (2004). A5. Karacan, Ö. , İ. Yılmaz, F. Öner-Eyüboğlu, “ Fire Eater’s Pneumonia After Aspiration of Liquid Paraffin,” Turkish Journal of Pediatrics’de basılmak üzere kabul edilmiştir. A6. Öner-Eyüboğlu, F., Ö. Karacan, Ş. Akçay, H. Arslan, B. Demirhan ve M. Haberal, “Invasive Pulmonary Fungal Infections in Solid Organ Transplant Recipients: A Four Year Review,” Transplant Proc, 35(7), 2689-2691 (2003). A7. Karacan, Ö. , Ş. Savaş, Ş. Akçay, E. Türk ve A. Arman, “Gastropleural Fistula as a Delayed Complication of Blund Abdominal Trauma: Spontaneous Closure of the Lesion,” Internet Journal of Gastroenterology, 2(2), (2003). A8. Karacan, Ö. , O. Altaş-İbiş, Ş. Akçay, Ö. Akkoca, F. Öner-Eyüboğlu ve M. Çoşkun, “Chest Radiography and the Solitary Pulmonary Nodule: Interobserver Variability, and Reliability for Detecting Nodules and Calcification,” J Radiol, May (online yayın), (2002). A9. Akçay, Ş., B. Akman, H. Özdemir, F. Öner-Eyüboğlu, Ö. Karacan ve N. Özdemir, “Bronchiectasis-related Amyloidosis as a Cause of Chronic Renal Failure,” Renal Failure, 24(6), 815-823 (2002). A10. Ülger, F.A., Ö. Ö. Kumbasar, Ö. Karacan , P. Arbak ve D. Alper, “Effects of Losartan on the Renin-angiotensin-aldosterone system and Erythrocytosis in Patients with Chronic Obstructive Pulmonary Disease and Systemic Hypertension,” Clinical Drug Invest, 21(5),337-343 (2001). A11.Ö.Karacan, P.Arbak, S.L.Özşahin, F. Ülger, N.Numanoğlu, “Evaluation of Occupational Exposure in Traffic Policemen by Pulmonary Function Test , Signs abd Symptoms Related with Pulmonary System,” Eurasian J Pulmonol, 3(4), 276-281, 2001. A12. Gürkan, Ö.U., Ö. Karacan , Ö. Özdemir, U. Gönüllü, N. Numanoğlu ve D. Alper, ”Factitious Haemoptysis,” Aust NZ J Med, 30, 729 (2000). B. Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında basılan bildiriler: B1-Ulubay G, Ulaslı SS, Karacan O, Akcay S. Smoking related lung disease: Report of two cases. 16th European Respiratory Society Annual Congress, Vol 28, supplement 50, 743s, 2006. B2. Karacan, Ö , E. Tutal, F. Öner-Eyüboğlu, S. Sezer, N. Özdemir, M. Haberal, “Pulmonary Function in Uremic Patients on Long-term Hemodialysis,” XLIth European Renal Association European Dialysis and Transplant Association Congress, Abstract Book, 375s, Lisbon, 2004. B3. Karacan, Ö. , E. Tutal, T. Çolak, S. Sezer, F. Öner-Eyüboğlu, “Pulmonary Function in Patients with End-stage Renal Disease and Renal Transplant Recipients,” 14 th European Respiratory Society Annual Congress, Vol 24, Supplement 48, 56s, Glasgow, 2004. B4. Karacan, Ö. , İ. Yılmaz, “Fire Eater’s Pneumonia,” 14 th European Respiratory Society Annual Congress, Vol 24, Supplement 48, 505s, Glasgow, 2004. B5. Ulubay, G., A. Şimşek, İ. Yılmaz, Ö. Karacan, F. Öner-Eyüboğlu, “The Value of Exercise Testing to the Early Diagnosis of COPD,” 14 th European Respiratory Society Annual Congress, Vol 24, Supplement 48, 515s, Glasgow, 2004. B6. Karacan, Ö. , E. Tutal, Ş. Akçay, M. Uyar, F. Öner-Eyüboğlu, “Hemodialysis-induced Changes in Pulmonary Functions” 13th European Respiratory Society Annual Congress, Vol 22, Supplement 45, 48s, Vienna, 2003. B7. Karacan, Ö. , E. Tutal, Ş. Akçay, M. Uyar, F. Öner-Eyüboğlu, “The Effects of Two Different Dialysis Methods on Pulmonary Functions”, 13th European Respiratory Society Annual Congress, Vol 22, Supplement 45, 48s, Vienna, 2003. B8. Karacan, Ö. , F. Eyüboğlu, Ş. Akçay, Ö. Özyılkan, “Severe Interstitial Pneumonitis Associated with Docetaxel Administration” 17th Asia Pacific Congress on Diseases of the Chest, Abstract Book, 245s, Istanbul, 2003. B9. Bozbaş, Ş., Ş. Akçay, Ö. Karacan, O. Altaş İbiş, F. Öner Eyüboğlu, “Thrombolytic Therapy in Massive Pulmonary Thromboemboli (Review of 8 Cases)”, 17th Asia Pacific Congress on Diseases of the Chest, Abstract Book, 176s, İstanbul, 2003. B10. Akçay, Ş., B. Akman, H. Özdemir, F. Öner-Eyüboğlu, Ö. Karacan, N. Özdemir, “ Bronchiectasis-related Amyloidosis as a Cause of Chronic Renal Failure,” 12th European Respiratory Society Annual Congress, Vol 20, Supplement 38, 445s, Stockholm, 2002. B11. Öner-Eyüboğlu, F., Ş. Akçay, Ö. Karacan, N. Çelik, M. Coşkun, A. Aktaş, “Value of Spiral Computed Tomography Scanning in the Diagnosis of Pulmonary Embolism,” 12th European Respiratory Society Annual Congress, Vol 20, Supplement 38, 457s, Stockholm, 2002. B12. Arbak, P., F.A Ülger, Ö. Karacan, G. Aytar, “ Smoking Cessation: Documentation of a Questionnaire,” 12th European Respiratory Society Annual Congress, Vol 20, Supplement 38, 133s, Stockholm, 2002. B13. Öner-Eyüboğlu, A.F., Ö. Karacan, Ş. Akçay, H. Arslan, B. Demirhan, M. Haberal, “ Invasive Pulmonary Fungal Infections in Solid Organ Transplant Recipients (a four year review),” The VIIIth International Congress of the Middle East Society for Organ Transplantation, Book of Abstracts, 187s, Muscat, 2002. B14. Akçay, Ş., Ö. Karacan, F. Eyüboğlu, F. Boyvat, N. Çelik. “ A Prospective Comparative Study of Two Different Pleural Drainage Systems,” 11th European Respiratory Society Annual Congress, Vol 18, Supplement 33, 320-321s, Berlin, 2001. B15. Öner-Eyüboğlu, F., Ş. Akçay, Ö. Karacan, O. İbiş, N. Çelik, “ The Effect of Intrapleural Fibrinolytic Therapy in the Drainage of Loculated Haemorraghic Effusions,” 11th European Respiratory Society Annual Congress, Vol 18, Supplement 33, 387s, Berlin, 2001. B16. Ülger, F., P. Arbak, Ö. Karacan, “ The Demographic and Disease Characteristics of the Asthmatic Patients,” 10th European Respiratory Society Annual Congress, Vol 16, Supplement 31, 239s, Florence, 2000. B17. Özşahin, S., Ö. Karacan, A. Keleşoğlu, R. El, M. Altınörs, “ Resistance Paterns in Pulmonary Tuberculosis in Ballıdağ Pulmonary Disease Hospital,” 10th European Respiratory Society Annual Congress, Vol 16, Supplement 31, 323s, Florence, 2000. B18. Arbak, P., F. Ülger, Ö. Karacan, Ö. Özdemir, U. Gönüllü, ” A Comperative Evaluation of Lorazepam and Midazolam in Bronchoscopic Premedication,” 9th European Respiratory Society Annual Congress, Vol 14, Supplement 30, 206s, Madrid, 1999. B19. Arbak P., F. Ülger Erdem, Ö. Karacan, Ö. Özdemir, “ Smoking Habits in High School Students”, 9th European Respiratory Society Annual Congress, Vol 14, Supplement 30, 217s, Madrid, 1999. B20. Çetinkaya, H., R. İdilman, İ. Savaş, M. Baştemir, Ö. Karacan, M. Sarıoğlu, O. Uzunalimoğlu, A. Dökmeci, N. Numanoğlu, “ Bronchoalveolar Lavage Fluid Findings in Patients with Hepatitis C Virus,” Hepatology , Vol 28, Supplement 2, 674s,1998. B21. Karacan, Ö. , P. Arbak, S. Özşahin, N. Numanoğlu, “ Evaluation of Occupational Exposure in Traffic Policemen by Pulmonary Function Tests, Signs and Syptoms Related with Pulmonary System,” 8th European Respiratory Society Annual Congress, Vol 12, Supplement 28, 259s, Geneva, 1998. B22. Erdem, F., Ö. Özdemir, Ö. Karacan, P. Arbak, D. Alper, “ Effects of Losartan on Renin-angiotensin-aldosterone System (RAS) and Erythrocytosis in Chronic Obstructive Pulmonary Disease (COPD) Patients with Mild Hypertension “, 8th European Respiratory Society Annual Congress, Vol 12, Supplement 28, 412-413s, Geneva, 1998. B23. Ural, Ö., Ö. Karacan, Ö. Özdemir, D. Alper, “ Factitious Hemoptysis: Case Report”, 8th European Respiratory Society Annual Congress, Vol 12, Supplement 28, 409s, Geneva, 1998. B24. Erdem, F., Ö. Özdemir, Ö. Karacan, D. Alper, “ Efficacy of Losartan in Chronic Obstructive Lung Disease (COLD) Patients with Mild Hypertension,” 7th European Respiratory Society Annual Congress, Vol 10, Supplement 25, 373s, Berlin, 1997. B25. Karacan, Ö. , G. Çelik, Ö. Özdemir, İ. Savaş, U. Gönüllü, N. Numanoğlu, “ Pulmonary Tuberous Sclerosis: Report of Two Cases,” 7th European Respiratory Society Annual Congress, Vol 10, Supplement 25, 263s, Berlin, 1997. B26. Erdem, F., Ö. Karacan, Ö. Özdemir, P. Arbak, G. Çelik, U. Gönüllü, N. Numanoğlu, D. Alper, “Radiological, Bronchoscopic and Diagnostic Evaluation of Sarcoidosis Patiens Followed Between 1988-1995,” International Congress on Sarcoidosis, Granulomatous and Vasculitic Disorders, 5th WASOG Meeting, Vol 14, Supplement 1, 26s, Essen, 1997. C. Uluslar arası kitap bölümü: C1. Ö. Karacan, E. Tutal. Chapter 185: Lung function in Uremia. Critical Care Nephrology 2nd. Edition, 1007-1011, 2009. D. Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan makaleler: D1. Karacan, Ö. , A. Şimşek, G. Ulubay, Ş. Akçay, F. Ergin, F. Öner Eyüboğlu, “80 Yaş ve Üzeri Olgularda Hastane Kökenli Pnömoninin Seyri”, Toraks Dergisi, 6(2), 109-114 (2005). D2. Karacan, Ö. , O. Altaş, Ş. Savaş, Ş. Akçay, N. Çelik, F. Öner Eyüboğlu, F. Timurkaynak, “ Yoğun Bakım Ünitelerimizdeki Alt Solunum Yolu İnfeksiyonları: 3 Yıllık Analiz”, Yoğun Bakım Dergisi, 4(1),61-68 (2004). D3. Akçay, Ş., F. Boyvat, N. Çelik, Ö. Karacan, F. Eyüboğlu, “A Comparative Study of Two Small Bore Pleural Drainage Systems”, Turkish Respiratory Journal, 4, 70-75 (2003). D4. Karacan, Ö. , Ş. Akçay, N. Çelik, F. Öner-Eyüboğlu, T. Çolak, “ Solid Organ Transplant Alıcılarında İnvazif Pulmoner Aspergillozis: 7 Olgu Nedeniyle”, Tüberküloz ve Toraks, 51, 177-182 (2003). D5. Karacan, Ö. , P. Arbak, Ö. Özdemir, U. Gönüllü, “ Bronchoscopy Practice in Turkey”, Tüberküloz ve Toraks, 49(2), 215-220 (2001). D6. Karacan, Ö. , P. Arbak, S. Özşahin, F. Ülger, N. Numanoğlu, “ Trafik Polislerinde Mesleksel Etkilenmenin Solunum Fonksiyon Testleri ve Solunum Sistemi ile ilgili Belirtiler Yönünden Değerlendirilmesi”, Solunum, 3(4), 276-281 (2001). D7. Arbak, P., Ö. Akkoca, Ö. Karacan, Y. Karakoca, “ Abant İzzet Baysal Üniversitesi Tıp Fakültesi Çalışanlarında Tüberküloz İnfeksiyon Taraması”, Tüberküloz ve Toraks, 49(1), 113-118 (2001). D8. Arbak, P., F. Erdem, Ö. Karacan, Ö. Özdemir, U. Gönüllü, “A Comperative Evaluation of Lorazepam and Midazolam in Bronchoscopic Premedication”, Tüberküloz ve Toraks, 49(1), 129-136 (2001). D9. Arbak, P., Ö. Akkoca, F. Ülger, Ö. Karacan, A. Kaya, U. Gönüllü, “ Interobserver Variability of Interpretation of Chest Roentgenograms”, Tüberküloz ve Toraks, 48(1), 47-54 (2000). D10. Özşahin, S.L., Ö. Karacan, P. Arbak, Ö. Özdemir, “ Ankara’da Çalışan Hekimlerin Toplum Kökenli Pnömonilerde Tanı ve Tedavi Yaklaşımları”, Toraks Dergisi, 1(1), 41-45 (2000). D11. Özşahin, S.L., Ö. Karacan, R. El, Z. Güllü, “ SSK Ballıdağ Göğüs Hastalıkları Hastanesi’nde 1995-1997 Yılları Arasında İzlenen Tüberküloz Olgularında İlaç Direnci”, Solunum Hastalıkları, 11, 289-293 (2000). D12. Arbak, P., F. Erdem, Ö. Karacan, Ö. Özdemir, “ Düzce Lisesi Öğrencilerinde Sigara Alışkanlığı”, Solunum, 2, 17-21 (2000). D13. Arbak, P., Ö. Karacan, R. İdilman, A. Kaya, İ. Savaş, N. Numanoğlu, “ İdiopatik Pulmoner Fibrozis (12 Olgu Nedeniyle)”, Tüberküloz ve Toraks , 48(1), 57-62 (2000). D14. Ülger, F., P. Arbak, Ö. Karacan, C. Bilgin, “ Astımlı Hastaların Demografik ve Hastalık Özellikleri”, Abant İzzet Baysal Üniversitesi Düzce Tıp Fakültesi Dergisi, 2(2), 35-41 (2000). D15. Arbak, P., F. Ülger, G. Aytar, Ö. Karacan, C. Bilgin, S.L. Özşahin, “ Sigara Bırakma Üstüne Anket Çalışması Verileri”, Abant İzzet Baysal Üniversitesi Düzce Tıp Fakültesi Dergisi, 2(2), 90-96 (2000). D16. Arbak, P., Ö. Karacan, F. Erdem, S.L. Özşahin, Ö. Özdemir, D. Alper, “ Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları Kliniğinde 1990-1994 Yılları Arasında İzlenen Plevra Sıvılı Olguların Özellikleri”, Tüberküloz ve Toraks , 46(3), 256-263 (1998). D17. Erdem, F., Ö. Karacan, Ö. Özdemir, P. Arbak, G. Çelik, “1988-1995 Yılları Arasında İzlenen Sarkoidozlu Olgularda Radyolojik Bulgular, Bronkoskopi ve Tanı Yöntemleri”, Tüberküloz ve Toraks, 45(3), 158-161 (1997). D18. Arbak, P., Ö. Özdemir, F. Erdem, Ö. Karacan, M. Ökmen, U. Gönüllü, N. Numanoğlu, D. Alper, “ 1988-1994 Yılları Arasında Kliniğimizde Yatan Toplum Kökenli Pnömoni Olguları”, Tüberküloz ve Toraks, 45(4), 312-317 (1997). D19. Karabıyıkoğlu, G., S. Saryal, Ö. Akkoca, G. Çelik, Ö. Karacan, S. Akyar, A Kanık, “ Kömür İşçisi Pnömokonyozunda Pulmoner Hemodinami ve Görüntüleme Yöntemleri”, Tıp Fakültesi Mecmuası, 48(3), 377-390 (1995). D20. Karabıyıkoğlu, G., S. Saryal, G. Çelik, Ö. Akkoca, Ö. Karacan, S. Akyar, A .Kanık, “ Kömür İşçisi Pnömokonyozunda Fonksiyonel ve Radyolojik Karşılaştırma”, Tıp Fakültesi Mecmuası, 48(3), 365-376 (1995). D21. Karacan, Ö. , “ Tüberküloz Plörezi”, Türkiye Klinikleri Tıp Bilimleri Dergisi, 14(6), 460-463 (1994). D22. Karacan, Ö. , S.L. Özşahin, G. Moğulkoç, G. Çelik, Ö. Akkoca, “ Havayolu Obstrüksiyonu Bulunan Hastalarda İnhale Bronkodilatöre Yanıtın Pik Ekspiratuar Akım Hızı Ölçümü ile Değerlendirilmesi”, Tüberküloz ve Toraks , 42(4), 269-271 (1994). D23. Özşahin, S.L., Ö. Karacan, Ö. Akkoca, G. Çelik, S. Saryal, G. Karabıyıkoğlu, “Havayolu Obstrüksiyonu Bulunan Hastalarda İnhale Bronkodilatöre Yanıtın Plasebo ile Elde Edilmiş %95 Güvenlik Sınırı ile Değerlendirilmesi”, Tüberküloz ve Toraks, 42(3),195-199 (1994). D24. Özşahin, S.L., G. Karabıyıkoğlu, S. Saryal, Ö. Karacan, “ Kronik Obstrüktif Akciğer Hastalıklı Olgularda Posteroanterior Akciğer Grafisinin Pulmoner Arteryel Hipertansiyon Tanısındaki Değeri”, Tüberküloz ve Toraks, 41(4), 227-234 (1993). E. Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında basılan bildiriler: E1. Karacan, Ö., S Öztürk, F Öner Eyüboğlu. Yaşlı solunum yetmezliği olgularında noninvazif mekanik ventilasyonun (NİV) başarısı. 3.Dahili ve Cerrahi bilimler Yoğun Bakım Kongresi, Cilt 6, 84, Ankara, 2006. E2. Karacan, Ö. , N. Türkoğlu, E. Yücel, “Bronşiolitis Obliterans Organize Pnömonisi (BOOP) Olgusunda TNF-Alfa İnhibitör Tedavisinin Etkisi”, Toraks Derneği 8. Yıllık Kongresi, Cilt 6, 86, Antalya, 2005. E3. Karacan Ö. , S. Sarınç Ulaşlı, G. Ulubay, “ Tip II Dekompresyon Hastalığı Sonrası Gelişen Masif Pulmoner Tromboemboli (PTE) Olgusu”, Toraks Derneği 8. Yıllık Kongresi, Cilt 6, 87, Antalya, 2005. E4. Şimşek, A., Ö. Karacan, G. Ulubay, Ş. Akçay, Ö. Dikmen, F. Ergin, F. Öner Eyüboğlu, “Yaşlılarda Hastane Kökenli Pnömoni”, Toraks Derneği 7. Yıllık Kongresi, Cilt 5, 180, Antalya, 2004. E5. Karacan, Ö. , O. Altıntaş, Ş. Savaş, Ş. Akçay, N. Çelik, F. Öner Eyüboğlu, F. Timurkaynak, “ Yoğun Bakım Ünitelerimizdeki Alt Solunum Yolu Enfeksiyonları: 3 Yıllık Analiz”, TSRI Approach to the patient with respiratory insufficiency, İstanbul , 2002. E6. Karacan, Ö. , O. Aktaş İbiş, Ş. Akçay, Ö. Akkoca, F. Öner Eyüboğlu, M. Çoşkun, “ Posteroanterior Akciğer Grafisi ve Soliter Pulmoner Nodül”, Toraks Derneği 5. Yıllık Kongresi, Cilt 3, 162, Antalya, 2002. E7. Savaş, Ş., E. Türk, Ş. Akçay, A. Harman, Ö. Karacan, “ Spontan Kapanan Bir Gastroplevral Fistül Olgusu”, Toraks Derneği 5. Yıllık Kongresi, Cilt 3, 80, Antalya, 2002. E8. Özsancak, A., Ş. Savaş, Ş. Akçay, F. Öner Eyüboğlu, Ö. Karacan, “ Birden Fazla Risk Faktörü Olan Masif Pulmoner Tromboembolili İki Olgu”, Toraks Derneği 5. Yıllık Kongresi, Cilt 3, 61, Antalya, 2002. E9. Akçay, Ş., Ö. Karacan, T. Çolak, F. Öner Eyüboğlu, B. Demirhan, H. Karakayalı, “ Solid Organ Transplant Alıcılarında İnvazif Pulmoner Aspergillozis”, Toraks Derneği 4. Yıllık Kongresi, Cilt 2, 109, İzmir, 2001. E10. Akçay, Ş., B. Akman, B.H. Özdemir, Ö. Karacan, F. Öner-Eyüboğlu, F.N. Özdemir, “ Bronchiectasis-related Amyloidosis as a Cause of Chronic Renal Failure”, Böbrek Transplantasyonunda 25. Yıl, Özet Kitabı, 147, Ankara, 2001. E11. Özşahin, S., Ö. Karacan, P. Arbak, Ö. Özdemir, “Toplum Kökenli Pnömonide Tanı ve Tedavi Yaklaşımının Değerlendirilmesi”, TÜSAD 25. Ulusal Kongresi, Özet Kitabı, SB048, İstanbul,1999. E12. Arbak, P., Ö. Akkoca, Ö. Karacan, Y. Karakoca, “ Abant İzzet Baysal Üniversitesi Tıp Fakültesi Çalışanlarında Tüberküloz Enfeksiyon Taraması”, TÜSAD 25. Ulusal Kongresi, Özet Kitabı, TP101, İstanbul,1999. E13. Arbak, P., Ö. Akkoca, Ö. Karacan, F. Erdem, U. Gönüllü, “ Radyografi Yorumunda Okuyucular Arasında Farklılık”, TÜSAD 24. Ulusal Kongresi, Özet Kitabı, S48, İstanbul, 1997. E14. İdilman, R., Ö. Karacan, İ. Savaş, P. Arbak, N. Numanoğlu, K. Bahar, M. Bozdayı, Ö. Uzunalimoğlu, “ İnterstisyel ve Non-interstisyel Akciğer Hastalıklarında Hepatit C Virüs Seroprevalansı: Erken sonuçlar”, 14. Ulusal Gastroenteroloji Kongresi, Özet Kitabı, Vol 8, Supplement 1, 85, Mersin,1997. E15. Erdem, F., Ö. Karacan, P. Arbak, Ö. Özdemir, G. Çelik, U. Gönüllü, N. Numanoğlu, D. Alper, “ Sarkoidozda Tanı Yöntemleri ve Bronkoskopik Bulgular”, 21. Ulusal Türk Tüberküloz ve Göğüs Hastalıkları Kongresi, Özet Kitabı, 19-20, Marmaris, 1996. E16. Arbak, P., F. Erdem, Ö. Karacan, M. Ökmen, Ö. Özdemir, U. Gönüllü, N. Numanoğlu, D. Alper, “ AÜTF Göğüs Hastalıkları Kliniğinde 1990-1994 Yılları Arasında İzlenen Plevra Sıvılı Olguların Özellikleri”, 21. Ulusal Türk Tüberküloz ve Göğüs Hastalıkları Kongresi, Özet Kitabı, 120, Marmaris ,1996. E17. Karacan, Ö. , F. Erdem, P. Arbak, Ö. Özdemir, U. Gönüllü, N. Numanoğlu, Alper D. “Sarkoidozlu Olgularda Radyolojik Bulgular”, 21. Ulusal Türk Tüberküloz ve Göğüs Hastalıkları Kongresi, Özet Kitabı, 127, Marmaris, 1996. E18. Karacan, Ö. , P. Arbak, Ö. Özdemir, U. Gönüllü, N. Numanoğlu, D. Alper, “ Türkiye Genelinde Bronkoskopi”, TÜSAD 23. Ulusal Kongresi, Özet Kitabı, P107, İstanbul,1995. F. Diğer Yayınlar: Kitap bölümü: F1. Karacan, Ö. , “Mekanik Ventilasyonda İnhaler Tedavi ve Nemlendirme”, Solunum Desteği Gereken Hastalarda Mekanik Ventilasyon Uygulamaları, ed. İ. Uçgun, 373-379, Anadolu Solunum Derneği, Eskişehir, 2005. F2. Karacan , Ö. , “Fungal Pnömonilerde Tedavi Endikasyonları ve Anti-Fungal Tedavi Seçenekleri Nelerdir?”, Otuz Soruda Pnömoniler, Basımda, 2017. Tam metni yayınlanmış kongre bildirileri: F3. Özşahin, S.L., R. El, Ö. Karacan, A. Keleşoğlu, Z. Kısabacak, H. Gürses, “ SSK Ballıdağ Göğüs Hastalıkları Hastanesi’ne Sevk Edilen Tüberküloz Hastalarının Bazı Özellikleri,” XXI. Ulusal Türk Tüberküloz ve Göğüs Hastalıkları Kongresi Kitabı, 317-325 (1996). F4. Özşahin, S.L., Ö. Karacan, R. El, “ Akciğer Tüberkülozunda Tanıda Gecikme,” XXI. Ulusal Türk Tüberküloz ve Göğüs Hastalıkları Kongresi Kitabı, 317-325 (1996). Ödüller : 1. Karacan, Ö., O. Altaş, Ş. Savaş, Ş. Akçay, N. Çelik, F. Öner Eyüboğlu, F. Timurkaynak, “Yoğun Bakım Ünitelerinde Gelişen Alt Solunum Yolu Enfeksiyonlarının 3 Yıllık Analizi”, Türkiye Solunum Araştırmaları Derneği Approach to the Patient with Respiratory Insufficiency Kongresi Poster Yarışması Birincilik Ödülü, 2002.

Hasta Yorumları

Doç. Dr. Doç.Dr.Özgür KARACAN

için yorum mesajları gösteriliyor.