Breast and Thyroid Surgery

Breast and Thyroid Surgery

DIAGNOSIS AND TREATMENT OF BREAST AND THYROID CANCER

Breast cancer ranks first and thyroid cancer ranks second among female cancers in our country. While breast cancer is the most common type of cancer and the most common cause of death in women all over the world, thyroid cancer is not very common among women in the world, but it is the second most common cancer in our country. For both cancers, as in the others, early diagnosis is of great importance in the selection and subsequent treatment of both the patient and the organ.

BREAST CANCER

One out of every 8 women in the world has a lifetime risk of developing breast cancer, and this risk increases exponentially every 10 years after the age of 40. According to the data of the Turkish statistical institute in 2014, 17000 women were diagnosed with breast cancer and 3853 women died due to breast cancer. This number is 3981 in 2016, 4057 in 2017, and 4264 in 2018. This increasing number shows that despite the development of technological opportunities and the easier access to a doctor, we cannot prevent deaths due to breast cancer for some reason. There are established screening programs for breast cancer in our country, but these programs have emerged as a result of the incidence and cost calculations in the general population. Accordingly, monthly self-examination from the age of 20 is recommended for breast screening, a doctor’s examination every two years, After the age of 40, it is in the form of an annual examination and biennial mammography, and it is continued until the age of 69. However, considering the prolongation of life expectancy in recent years and its frequent occurrence at younger ages or in older ages, it seems essential that annual doctor’s examinations and monthly self-examinations should not be skipped instead of every two years. For this reason, our recommendation is to carry out monthly BCM and annual doctor’s examinations as of the age of 20, and to apply the imaging methods recommended according to the findings in the examination without neglecting it. Considering that it is common at younger ages or in older ages, it seems essential that annual doctor’s examinations and monthly self-examinations should not be skipped instead of every two years. For this reason, our recommendation is to carry out monthly BCM and annual doctor’s examinations as of the age of 20, and to apply the imaging methods recommended according to the findings in the examination without neglecting it. Considering that it is common at younger ages or in older ages, it seems essential that annual doctor’s examinations and monthly self-examinations should not be skipped instead of every two years. For this reason, our recommendation is to carry out monthly BCM and annual doctor’s examinations as of the age of 20, and to apply the imaging methods recommended according to the findings in the examination without neglecting it.

Breast imaging methods

In auxiliary diagnostic methods, we use breast ultrasonography up to the age of 40, and in case of any doubt in ultrasonography, we use contrast-enhanced breast MRI, imaging methods that we take while lying on the MR device accompanied by a dye given intravenously. In cases where there is no formation in these methods, examinations are continued at the frequency we recommend above. When any benign mass or cyst is detected in the imaging, which does not have the risk of transforming into cancer, we reduce our examination frequency to 6 months. When any cancerous mass is seen, we make a thick needle biopsy, which we call TRUCUT, and name the mass. As a result of this thick needle biopsy, if there is cancer, it is possible to look at a few more parameters that measure its subtypes and hormone sensitivity, and we can determine the treatment protocol in advance.

After the age of forty, we add annual mammography scans in addition to these examinations. In mammography, we compress the breast in two poses between two cassettes and view the breast tissue with the help of X-rays. In this imaging, it is possible to recognize cancers that start with the malignant form of calcification, which we call microcalcification, at an early stage. While the fertility age continues, we definitely want this examination together with ultrasonography in large and dense breasts so that we can minimize our margin of error. It should not be forgotten that it is also important that all these methods are performed and evaluated by the same radiologist. In addition, it is an important point that is often overlooked that all tests performed on the breast are shown to the doctor at each examination and compared.

Treatment options

After the diagnosis of breast cancer, each patient is evaluated specifically for the stage of the disease and the subtype of the cancer, and a treatment protocol is established. Mostly, in stage 1, 2 and partly 3, other complementary treatments are usually first followed by surgery, while in the advanced stage, when there is spread to other parts of the body and in some subtypes, in Stage 3, we first apply to drug therapy, which we call chemotherapy. Afterwards, re-evaluations are made and a decision is made for surgery. In cases where we perform surgery in the early stages, we evaluate together with the Oncology doctor according to the result of the main pathology and hormone sensitivity and decide on the necessity of chemotherapy.

Breast cancer surgeries

Günümüzde meme kanseri ameliyatlarında evreye bağlı olarak memenin tamamının ve koltukaltındaki lenf düğümlerinin alındığı “modifiye radikal mastektomi” dediğimiz ameliyattan “meme koruyucu cerrahi” dediğimiz sadece hastalıklı kitleyi güvenli, temiz sınırla çıkarıp koltukaltına giden nöbetçi lenf bezini değişik yöntemlerle boyayıp ameliyat sırasında “frozen” dediğimiz yöntemle patoloğun anında bakıp bize cevap vermesi üzerine pozitifse koltukaltı lenf düğümlerini temizlediğimiz, negatifse koltukaltına dokunmadığımız, memeye en az travma ile yaklaştığımız değişik ameliyat seçeneklerimiz mevcuttur. Anlaşılacağı gibi bu ikinci seçenek erken evre kanserlerde yapabildiğimiz seçenektir, tümörün alt grubu, memede yerleşim yeri, tek olup olmaması, memenin boyutu gibi değişkenlerden etkilenir. Meme koruyucu cerrahi yaptığımız hastalarda sonrasında aynı memede nüks etme olasılığını en aza indirmek için radyoterapi dediğimiz ışın tedavisini çoğu olguda mutlaka yapmamız gerekir. Ameliyat sonrası kemoterapi gerekliliği ise yine birçok değişkene bağlı olarak Onkoloji ile birlikte alınan bir karardır.

TİROİD KANSERİ

Genellikle diğer kanserlere göre daha sınırlı bir halk sağlığı problemi gibi gözüken, toplam nüfusta nisbeten daha az görülen kanser türü olsa da muhtemelen rutin doktor kontrolleri sırasında boyun görüntülemelerinin sıklıkla yapılması, görüntüleme yöntemlerinde teknolojik iyileşme sonucunda küçük kanserlerin saptanma oranının artması, insanların daha bilinçli olarak sağlık kontrollerine önem vermesi nedenli Türkiye’de sıklık olarak kadın kanserlerinde ikinciliği tiroid kanseri şeklinde görmekteyiz. Önceleri tiroid hormon fazlalığı, tiroidde çoklu nodül ya da tek adenom nedenli yapılan ameliyatlar sonrası rastlantısal tanı konurken günümüzde gıda alımına tuz yoluyla eklenen iyodun tiroglobulin denilen bir madde oluşumuna ve buna karşı vücudun karşı hücre oluşturmasına neden olarak ortaya çıkan tiroidit dediğimiz tiroidin iltihabi olmayan bir çeşit enfeksiyonu zemininde gelişen tipi genellikle karşılaştığımızdır.

Diyetteki iyot miktarındaki artış, radyasyon ve kimi kanserojen maddelerin tiroid kanserine yol açtığı bildirilmiştir. Hashimoto tiroiditi dediğimiz hastalık zemininde gelişen nodüllerde görülebilme olasılığı sıktır. Bunların gidişatı diğerlerine göre daha iyi olmaktadır.

Tiroid kanserinde tanı yöntemleri

Erken dönemde tanı konulduğunda tiroid bezinin yarısının veya tamamının alınması çoğunlukla tedavide yeterlidir. Ancak bunun için hasta hikayesi ve fizik muayene kadar görüntüleme yöntemleri de önemlidir. Burada da boyun ultrasonografisi taramada bize en yardımcı yöntemdir. Bu yöntemde saptanan şüpheli bir nodülün atlanmaması gereklidir. Şüpheli görünen nodülden US altında enjektör iğnesi ile biyopsi alınması ve tanının kesinleştirilmesi gerekir. Bı esnada boyunda herhangi bir şüpheli lenf düğümü varsa ondan da örnekleme yapılması ameliyat öncesi evreleme için önemlidir. Tanıya yardımcı bilgisayarlı tomografi, boyun MR’ı, sintigrafi gibi diğer görüntüleme yöntemlerine de gereğinde başvurulur.

Tiroid kanserinde tedavi seçenekleri

Genellikle rastlantısal bulunan kanserlerde, erken evrede, 1 cm den küçük tek nodülde odaklı kanserlerde tedavi cerrahidir. Tiroidin tek taraflı veya tamamının alınması ameliyatı yapılır. Sonrasında radyoaktif iyot tedavisi planlanan agresif hastalıkta, birden çok odaklı kanserde, boyun lenf düğümlerine sıçrama yapmış olgularda mutlaka total tiroid dokusunun çıkarılması ve gereğinde boyundaki lenf düğümlerinin ilgili bölümlerinin çıkarılması gereklidir. Bu tür hastalarda tedavilerden sonra ömür boyu dışarıdan tiroid hormonu verilmesi elzemdir. Çok saldırgan giden anaplastik denilen alt tür gibi bazı durumlarda boyuna ışın tedavisi de gerekli olabilir.

Both cancers are not fatal when caught at an early stage, so let’s do our checkups without delay. Let’s not neglect the annual breast examinations and imaging, and some tests and imaging for the thyroid.

The sooner the better…

Survival is art…

Doctors