İç Hastalıkları (Dahiliye)

İç Hastalıkları (Dahiliye)

Teşhis ve tedavisi cerrahi olmayan tüm hastalıkların birincil çözüm merkezi olan İç Hastalıkları (Dahiliye), yetişkin hasta grubunun ayaktan veya yatarak hizmet aldığı bir bölümdür.

Kendi birimi içerisinde birçok yandal bulunduran iç hastalıkları, tanı koyma amaçlı laboratuvar tetkikleri ve radyolojik incelemelerden yararlanmaktadır. İç hastalıkları, anemi (kansızlık), mide-bağırsak sistemi hastalıkları (gastrit, karaciğer yağlanması, gaz şikayeti v.b.) şeker metabolizması bozuklukları( insulin direnci, diyabet v.b.), tiroid bezi fonksiyon bozuklukları, enfeksiyonlar, tansiyon problemleri, yorgunluk / enerjisizlik ve kilo fazlalığı (obezite) gibi temel şikayetlerde ilk başvurulacak bölümdür. Komplike vakaların teşhis ve tedavisi için kardiyoloji, göğüs hastalıkları, endokrinoloji ve nöroloji gibi yan dallardan konsültasyon istenmektedir.

İç Hastalıkları (Dahiliye) Kliniği, poliklinik hizmetlerinin yanı sıra yatarak takip – tedavi ve koruyucu sağlık hizmetlerini de içermektedir. Kişinin herhangi bir şikayeti olmaksızın belirli aralıklarla gerçekleştirilip cinsiyet, yaş ve artan risk faktörleri doğrultusunda planlanan geniş kapsamlı sağlık taraması olarak nitelendirilen check-up hizmetleri de İç Hastalıkları (Dahiliye) Uzmanları tarafından uygulanmaktadır.

İstanbul Cerrahi Hastanesi’nin yılda bir kez mutlaka kadın, erkek ve çocuklar için önerdiği ve önemsediği check-up programları sayesinde pek çok hayati öneme sahip hastalığın erken dönemde teşhis ve tedavisi mümkün kılınmaktadır.