Beyin-Omurilik ve Sinir Cerrahisi

Beyin-Omurilik ve Sinir Cerrahisi

Nöroşirurji (Beyin-Omurilik ve Sinir Cerrahisi)

Nöroşirurji bölümümüz; yeni-doğan, çocukluk çağı ve yetişkin beyin omurilik hastalıklarının cerrahi tedavilerine olanak sağlayan tecrübeli kadro ve modern alt yapıya sahiptir.

Beyin, omurilik ve omurga hastalıklarına yaklaşımımızda öncelikli ilkemiz “kesin teşhise ulaşmaktır.” Bu konuda deneyimli Ortopedi, Nöroradyoloji, Nöroloji ve Fizik Tedavi bölümleri ile koordineli “hasta değerlendirme konseyimiz” ile iş birliğinde hareket ederiz.

Operasyon Salonlarımız: Beyin, omurilik, çevre sinir ve omurga cerrahisinde ameliyatın yüksek başarı ile tamamlanması için; müdahale sırasında (intraoperatif):

Nöronavigasyon ( hedef doku koordinatlarını üç boyutlu olarak belirleyen haritalandırıcı ) Nöromonitorizasyon ( beyin ve sinir dokusunun ameliyat sırasında fonksiyonlarının izlenmesine olanak sağlayarak sağlam dokuda hasarı minimalize etme amacı taşır.)

Nörostimülasyon (sinir ile benzer görünümdeki dokuların ayırt edilmesi hedefli bir cihazdır.)

Fleroscopi (ameliyat sırasında özellikle kemik doku hakkında ayrıntılı bilgi vererek cerrahi ekibin doğru seviye ve yerde olduğunu verifiye eder)…gibi yardımcı donanıma sahiptir.

Gelişmiş operasyon mikroskobu eşliğinde:

Fleurosan Tümör Boyama Tekniği ile sağlam beyin dokusu ile tümör dokusunu renklendirerek ayırt etme konforuna sahibiz. Ayrıca Damar yaralama riskini minimalize ederek tümörlerin beyin ve omurilik dokusundan temizlenmesi konusunda Ultrasonic tümör aspiratörü (CUSA), Omurga cerrahisi ve kafatası cerrahisinde yumuşak dokuyu koruyarak ilerleme imkanı sağlayan High Speed Drill, Hedef dokuyu moleküler düzeyde parçalayarak ortadan kaldırma teknolojisi Radiofrekans Ablatör gibi yüksek teknolojili cerrahi destek ekipmanlarına sahibiz.

Nöroşirurji Bölümümüzde yapılan ameliyatların başlıcaları:

 • STEROTAKTİK-MİKROŞİRURJİKAL BEYİN AMELİYATLARI:

Deep Brain Stimulation Cerrahisi: Derin Beyin Uyarı Katateri ve Pil İmplantasyonu ile;

 • Alzheimer, Parkinsan ve Epilepsi hastalıklarının kontrol altına alınması.

Beyin Tümör ve Kistlerinin çıkartılması,

Beyin içi kanama ve kanama odaklarının cerrahi tedavisi

 • Beyin Anevrizmaları (Beyin Damar Baloncukları)
 • Beyin ve omurilik Arteryovenöz Malformasyonları (Beyin damar yumakları)
 • Beyin içi Kanama ( Beyin dokusu içinde kitle etkisi yapan kan ve pıhtıların boşaltılması)
 • Kavernomlar ( Damarsal Tümörler)
 • PEDİYATRİK NÖROŞİRURJİ:

Pediyatrik Skolyoz Cerrahisi

 • Manyetik Büyüyebilir Rod ile,
 • Moduler Plak Tekniği ile.

Hidrosefali Ameliyatları

 • Ventriküloperitoneal Shunt takılması,
 • Lumboperitoneal Shunt takılması,
 • Shunt komplikasyonlarının tedavi ve Revizyonu.

Spina Bifida ve Orta Hat Kapanma Defektleri Tamiri

 • Meningomyelosel,
 • Myelosel,
 • Ensefalosel.

Diğer Gelişim Anomalileri:

 • Kraniyosinositoz (Endoskopik, Postoperatif HelmetKask Uygulamaları)
 • Kranioplasti,(Eriyebilir, metal olmayan plaklar ile.)
 • Tethered Cord,(Nörostimülatör eşliğinde.)
 • Diastematomyeli,

Çocukluk çağı beyin, omurilik tümörleri ve kistleri.

 • NÖROŞİRURJİKAL YETİŞKİN GELİŞİM ANOMALİLERİ CERRAHİSİ:

Arnold Chiari,

Syringomyeli,

Araknoidal Kistler (Semptomatik)

Tethered Cord (Gergin Omurilik Sendromu)

 • OMURGA CERRAHİSİ:

Boyun Fıtığı Ameliyatları:

 • Perkutan Radyofrekans Ablazyon Nükleoplasti (Kapalı teknik)
 • Perkutan Lazer Nükleoplasti (Kapalı Teknik)
 • Mikrocerrahi ile Servikal Diskektomi (Basit, Kafes+Greft ile sabitleme veya Disk Protez implantasyonu ile)

Bel Fıtığı Ameliyatları:

 • Perkutan Radyofrekans Ablazyon Nükleoplasti (Kapalı teknik)
 • Mikrocerrahi ile Lomber Diskektomi (Basit, Kafes Greft ile sabitleme veya Disk Protezi implantasyonu ile)

Skolyoz Cerrahisi

Omurga kırık, çıkık ve kaymalarının kapalı ve açık cerrahi ile tedavisi

 • PERİFERİK SİNİR ve FONKSİYONEL CERRAHİ
 • Karpal Tünel Sendromu,
 • Tarsal Tünel Sendromu,
 • Kübital Tünel Sendromu,
 • Faset Denervasyonları,
 • DREZ ablazyon cerrahisi,
 • Baklofen Pompası İmplantasyonu,
 • Periferik sinir tümör ve kist cerrahisi.