Rejeneratif Tıp (Regen.İC)

Rejeneratif Tıp (Regen.İC)

KÖK HÜCRE NEDİR?

Kök hücre, özelleşmiş hücre tiplerine farklılaşabilen ve daha fazla kök hücre üretmek için kendini yenileme yeteneğine sahip olan, doku ve organları oluşturan ana hücrelerdir. Normal şartlar altında doğal doku oluşumu ve iyileşmeyi destekleyen yeterli sayıda kök hücre insan vücudunda bulunmaktadır. Çoğu zaman yaşlanmaya bağlı olarak veya farklı nedenlerden dolayı dokulara rejenerasyonu (yenilenme) tam anlamıyla oluşturacak yeterli sayıda hücre ulaşamamaktadır. Bu anlamda otolog (kendinden) dokular kullanılarak insan vücudunda bulunan bu rejeneratif hücrelerin tam potansiyelli kullanımı gerçekleştirilmektedir.

KÖK HÜCRE KAYNAKLARI
Embriyonik kök hücre ve yetişkin kök hücre olarak genel anlamda bilinen iki farklı tipi bulunan hücreler insan vücudunda birçok dokuda bulunmakta olup en yoğun olarak kemik iliği ve yağ dokusundan elde edilmektedir.
Embriyonik hücreler özelleşmiş hücrelerin tümüne farklılaşabilmesinden dolayı riskli hücreler olup birçok ülkede olduğu gibi ülkemizde de uygulanması yasaktır.
Yetişkin kök hücreler ise belirli bir safhaya kadar farklılaşmış öncül hücreler olup vücudun onarımında görev alır ve erişkin dokuları yenileyebilme özelliğine sahiptir. Bu hücreler vücutta verilen dokunun hücreleri ile etkileşime girer ve yüzey antijenleri ile kompleks oluşturarak aynı dokuya farklılaşırlar. Doku mühendisliğini oluşturan bu uygulamalarda Otolog rejeneratif hücreler hastanın kendisinden elde edilen ve tekrar hastanın kendisine enjekte edilen hücrelerdir. Hastaya kendi hücrelerinin geri verilmesinde vücudun reddetmesi (immün reaksiyon) gibi bir problem yoktur ve immünsupresif ilaçlara ihtiyaç duyulmamaktadır. Otolog (kişinin kendisinden alınan) rejeneratif hücreler etkin bir biçimde mevcut yapıya dahil olurlar ve iyileşmeyi desteklemek için etrafını saran dokuyla etkileşime girerler.

HÜCRESEL TEDAVİ
Yetişkin kök hücrelerin insanlar üzerinde kullanımı uzun bir geçmişe sahiptir. Tedavi olarak ilk kemik iliği nakli ile başlayan ve hücresel tabanlı doku tedavisi üzerine odaklanmış, klinik çalışmalar olarak devam etmiştir. Yeni teknoloji sistemler ile modifiye edilerek progenitor ve diğer rejeneratif hücrelerin point of care sistemler kullanılarak ameliyat esnasında son ürün olarak elde edilmesi ile birçok cerrahi alanda yoğun bir kullanım alanı oluşturmuştur.

Yağ Dokusu Kaynaklı Hücre Konsantrasyonu / SVF
İnsan vücudunda tüm dokularda kök hücre bulunmasına nazaran yoğun olarak adipoz (yağ) dokusundan elde edilmektedir. Liposakşın işlemi ile aynı operasyon içinde hastanın kendi yağ-kök hücresinin kişiye özel kullanılan onaylı kitler sayesinde ayırma-yıkama-konsantre etme işlemlerinden sonra hastaya tekrar geri verilmesi işlemidir. Bu amaçla kullanılan özel sistemler yağ dokusunu yıkar, ayrılan kök hücreleri zenginleştirir ve bunları tekrar karıştırarak hastaya implante edilecek grefti hazırlar. Stromal vasküler fraksiyon (SVF) hücreleri olarak da adlandırılan adipoz (yağ) doku kökenli kök ve rejeneratif hücreler grubu; mültipotent progenitörleri (yani yağ dokusu kökenli kök hücreleri), damar oluşturacak öncül hücreleri, olgun damar hücrelerini ve damar düz kas hücreleri gibi çok sayıda hücre içeren bir topluluktur. Bu hücreler, büyüme faktörlerinin seviyelerinin yükselmesini teşvik ederek yeni kan damarlarının oluşmasını ve devamlılığını sağlar, böylece greftin (nakledilen yağın) hacmi korunur ve varlığını sürdürebilmesi için gerekli oksijen ve besin maddeleri sağlanmış olur.

Kemik İliği Kaynaklı Hücre Konsantrasyonu
İnsan vücudunda gerçekleşen bir hasar neticesinde yetişkin kök hücreler kanın kaynağı olan kemik iliğinden kana periyodik olarak salınır ve hasarlı bölgeye ulaşan bu hücreler rejenerasyon yetenekleri ile doğal iyileşme gerçekleştirir. İyileşmenin bazal seviyeye oranla daha hızlı gerçekleştirilebilmesi amacıyla kemik iliğinin yoğun olarak yer aldığı ileum’ dan (kalça kemiği) kemik iliği aspirasyonu yapılır. Alınan kemik iliğinden 15 dakikadan kısa bir sürede özel bir protokol ve cihaz işlemi sonrası bu yetişkin kök hücreler konsantre halde ayrıştırılarak hastada istenilen bölgeye geri verilir. Kemik, kas, kıkırdak, deri vb. birçok dokuda yenilenme bu tam potansiyelli hücre kullanım mekanizmasıyla gerçekleştirilir. “Point of care” (taze halde) olarak elde edilen bu yüksek sayıda ve canlı hücreler doğal iyileşme ve yenilenmeyi sağlayarak kalıcı bir tedavi ve gençleştirici etki gösterir.

Ortopedi ve Travmatoloji Uygulama Alanları

Diz, kalça, omuz, el ve ayak bileği eklem kireçlenmelerinde

Kalça, omuz, diz, ayak bileğindeki avesküler nekrozlarda

Menisküs yırtıklarında

Kaynamayan kırıklarda

Kas ve tendon yırtıklarında

 

Estetik, Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi Uygulama Alanları

Saç dökülmesi, saç ekimi ve güçlendirilmesi

Tüm vücut cilt gençleştirme

Leke ve iz tedavisi

Akne – skar revizyonu

Meme rekonstrüksiyonu

Kalça ve bacak estetiği

Diabetik ayak tedavisi

Venöz ülcer tedavisi

Bourger  tedavisi

Doktorlar