Prof.Dr. C. Elif ÖZTÜRK

Doğum Yeri / Tarihi:    /
Yabancı Dil:    Türkçe, İngilizce
Tıbbi İlgi Alanları:   
Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji, Hepatit, HIV/AIDS, Bağışıklık Sistemi, Covid19, Aşılar, Tüberküloz

Doktor Özgeçmişi

Eğitim:
 • 2011-2021 Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı – Profesör
 • 2006-2011 Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı – Doçent
 • 2002-2006 Abant İzzet Baysal Üniversitesi Düzce Tıp Fakültesi Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı – Yardımcı Doçent
 • 2001-2002 Abant İzzet Baysal Üniversitesi Düzce Tıp Fakültesi Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı – Öğretim Görevlisi
 • 1992-1996 Ankara Eğitim Araştırma Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji – Uzmanlık
 • 1991        Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi

 

İş Deneyimi
 • 2021-Halen İstanbul Cerrahi Hastanesi
 • 2006-2021 Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi  Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı
 • 2001-2006 Abant İzzet Baysal Üniversitesi Düzce Tıp Fakültesi Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı
 • 2000-2001 Ankara Trafik Hastanesi
 • 1997-2000 Düzce Devlet Hastanesi
 • 1991-1992 Ankara  Eğitim Araştırma Hastanesi
Tıbbi İlgi Alanları
 • Doğal Kazanılmış Bağışıklık
 • Aşılar
 • Enfeksiyon Hastalıklarında İmmunite
 • Bağışıklık, Mikrobiyota ve Otoimmunite İlişkisi
 • Mikrobiyota-Beslenme İlişkisi
 • Tüberküloz Mikrobiyolojik Tanı ve Tedavisi
 • Hepatit ve HIV Mikrobiyolojik Tanı ve Tedavisi
 • Solunum Sistemi Enfeksiyonları Mikrobiyolojik Tanı ve Tedavisi
 • İdrar Yolu Enfeksiyonları Mikrobiyolojik Tanı ve Tedavisi
 • Cinsel Yolla Bulaşan Enfeksiyonlar Mikrobiyolojik Tanı ve Tedavisi
 • Gastrointestinal Sistem Enfeksiyonları Mikrobiyolojik Tanı ve Tedavisi
 • Deri ve Yumuşak Doku Enfeksiyonları Mikrobiyolojik Tanı ve Tedavisi
 • Kan ve Lenfatik Sistem Enfeksiyonları Mikrobiyolojik Tanı ve Tedavisi                                                        ​​​​​​
Üyelikler
 • KLİMİK Derneği
 • Türk Mikrobiyoloji Cemiyeti
 • Ankara Mikrobiyoloji Derneği
 • İstanbul Tabip Odası

 

Bilimsel Yayınlar

Yazılan Ulusal Kitaplar ve Kitap Bölümleri
 1. Temel, Klinik Ve Tanısal Tıbbi Viroloji, Bölüm Adı:(Arenaviruslar) (2018), Ozturk Cihadiye Elif, Çalışkan Emel, Nobel Akademik Egitim Yayıncılık, Editör:Mustafa Altındis, Basım Sayısı:1,Sayfa: 439, ISBN:9786053207542, Türkçe(Bilimsel Kitap), (Yayın No: 4209400)
 2. Hepatit Mikrobiyolojisi, Bölüm Adı:(Hepatıtlere Meslekı Maruzıyet ve Yapılması Gerekenler) (2015), Ozturk Cıhadıye Elif, Çalıskan Emel, Istanbul Tıp Kıtabevı, Editör: Mustafa Altındiş, Fehmı Tabak, Basım Sayısı:1, Türkçe(Bilimsel Kitap), (Yayın No:2555671).
SCI Dergilerde Yayınlanan Makaleler
 1. The rate of asymptomatic throatcarriage of group A streptococcus in school children and associated ASO titersin Duzce, Turkey. Jpn J Infect Dis.;57(6):271-2. PMID: 15623954. Ozturk CE, Yavuz T, Kaya D, Yucel M. (2004)
 2. Intestinal parasitic infection in children in post-disaster situations years after earthquake. Pediatr Int.; 46(6):656-62. doi:10.1111/j.1442-200x.2004.01982.x. PMID: 15660863. Oztürk CE, Sahin I, Yavuz T, Ozturk A, Akgünoğlu M, Kaya D. (2004)
 3. Molecular analysis of isoniazid,rifampin and streptomycin resistance in Mycobacterium tuberculosis isolates frompatients with tuberculosis in Düzce, Turkey. Jpn J Infect Dis.; 5 8(5):309-12. PMID: 16249627. Ozturk CE, Sanic A, Kaya D, Ceyhan I.(2005)
 4. Etiologic agents ofcervicovaginitis in Turkish women. Saudi Med J. ;27(10):1503-7. PMID:17013472. Ozturk CE, Ozdemir I, Yavuz T, Kaya D, Behcet M. (2006)
 5. Is aerobic preputial flora age dependent? Jpn J Infect Dis.; 58(5):276-8. PMID: 16249620. Agartan CA, Kaya DA, Ozturk CE, Gulcan A. (2005)
 6. Prevalence of Helicobacter pylori in symptomatic patients and detection of clarithromycin resistance using melting curve analysis. Curr Ther Res Clin Exp. 68(3):151-60. doi: 10.1016/j.curtheres.2007.06.001. PMID:24683206; PMCID: PMC3967324. Kaya AD, Ozturk CE, Akcan Y, Behçet M, Karakoç AE, Yücel M, Mısırlıoglu M,Tuncer S. (2007)
 7. Do baby wet wipes change periurethral aerobic flora? Jpn J Infect Dis., 60(4):225-6. PMID: 17642540. Senses DA, Ozturk CE, Yar NE, Acar S, Bahcebasi T, Kocabay K, Kaya D. (2007)
 8. Prostaglandin E1 maintains structural integrity of intestinal mucosa and prevents bacterial translocation during experimental obstructive jaundice. J Invest Surg. 19(5):283-9. doi: 10.1080/08941930600889391. PMID: 16966206. Gurleyik E, Coskun O, Ustundag N, Ozturk CE, (2006)
 9. Helicobacter pylori infection in epileptic patients. Seizure.;16(2):147-52. doi:10.1016/j.seizure.2006.10.015. 2006 , 27. PMID: 17126040 Öztürk A, Ozturk CE, Ozdemirli B, Yucel M, Bahçebaşi T. (2007) .
 10. Effects of melatonin on Candida sepsis in an experimental rat model. Adv Ther;24(1):91-100. doi:10.1007/BF02849996. PMID: 17526465. Yavuz T, Kaya D, Behçet M, Ozturk CE, Yavuz O. (2007)
 11. Seroprevalence of Borrelia burgdorferi infection among forestry workers and farmers in Duzce, north-western Turkey. New Microbiol.; 31(2):203-9. PMID: 18623985. Kaya AD, Parlak AH, Ozturk CE, Behcet M. (2008)
 12. Changing patterns of hepatitis A and E sero-prevalences in children after the 1999 earthquakes in Duzce, Turkey. J Paediatr Child Health;44(4):205-7. doi:10.1111/j.1440-1754.2007.01248.x. Epub 2007 Nov 12. PMID: 17999670. Kaya AD, Ozturk CE, Yavuz T, Ozaydin C, Bahcebasi T.(2008).
 13. Mycobacterium tuberculosis kompleks suşlarındaMycobacterium bovis subsp. bovis varlığının araştırılması [Investigation of Mycobacterium bovis subsp. bovis among the strains of Mycobacterium tuberculosiscomplex isolated in Düzce Province, Turkey]. Mikrobiyol Bul;50(3):392-400. doi: 10.5578/mb.27784. PMID: 27525395. Ozturk CE, Şahin İ, Öksüz Ş, Kılıç N, Kılınçel Ö, Aydın L, Atik D, Afşin E. (2016). Düzce ilinde izole edilen
 14. The effect of melatonin on antifungal susceptibility in planktonic and biofilm forms of Candida strains isolated from clinical samples. Med Mycol.,1;57(1):45-51. doi: 10.1093/mmy/myx157. PMID: 29390164. Kilinçel Ö, Çaliskan E, Sahin I, Ozturk CE, Kiliç N, Öksüz S. (2019).
 15. Seroprevalence of hantavirus and Borrelia burgdorferi in Düzce (Turkey) forestvillages and the relationship with sociodemographic features. Turk J Med Sci.; 18;49(2):483-489. doi: 10.3906/sag-1807-160. PMID: 30862151.Akar N, Çalışkan E, Ozturk CE, Ankaralı H, Kılınçel Ö, Öksüz Ş, Şahin İ. (2019).
 16. Investıgatıon Of Causatıve Agents In Communıty-Acquıred Atypıcal Pneumonıa Cases. Fresenıus Envıronmental Bulletın, (28): 3928-3932. Çalışkan E, Öksüz Ş, Ozturk CE, Sahin I, Kilincel O, Akar N, Balbay EG, Alasan F. (2019)
 17. The Prevalence of Mixed Genotype Infections in Turkish Patients with Hepatitis C: a Multicentered Assessment. Clinical Laboratory, 65(4), 485-490., Doi: 10.7754/ Clin.Lab. 2018. 180824 (Yayın No: 5696477). Külah C, Altındıs M, Akyar I, Gökahmetoglu S, Sayıner AA, Kalelı I, Fıdan l, Altuglu I, Aydın F, Us T,  Eren Topkaya A, Fındık D, Özdemır M,Ozturk CE, Tezcan ÜS, Karslıgıl T, Çekın Y, Aksaray S, Uzunoglu KE, Aktas O, Uslu H, Çetınkol Y, Güreser AY, Ece G, Toptan H, Köroglu M, Cömert F (2019).
 18. Are Some Chronic Infections Probable Risk Factors for Acute Ischemic Stroke? Turkiye Klinikleri J Med Sci 2013;33(3):726-31. doi: 10.5336/medsci.2012-30806.Öztürk A, Güneş M, Aytar A, Ozturk CE , Ankaralı H.
 19. Tigecycline Susceptibility of Multi Drug- Resistant Acinetobacter baumannii Acta Clınıca Croatıca2021() kabul edildi. Çalışkan E, İnce N, Akar N, Ozturk CE.                                                   ​​​​​​
TR Dizin ve Diğer İndekslerde Yayınlanan Makaleler
 1. Yirmibeş sporadik enterik ateş olgusunun klinik ve laboratuar bulguları ile tedavileri yönünden değerlendirilmesi. İnfeksiyon Derg7 (1-2): 47-51, 1993. Oral B, Özsökmen D, Kınıklı S, Ozgencil E, Nazlıoğlu A.
 2. Plevral sıvıdan izole edilen Gram (-), Nonfermentatif basil: Flavobacterium Grup II b.İnfeksiyon Dergisi9 (4): 439-441, 1995. Ozgencil E, Kınıklı S, Oral B, Karaarslan A, Eren S.
 3. Campylobacter izolasyonunda iki seçici besiyerinin karşılaştırılması ve identifikasyonuna yaklaşım.AİBÜ Tıp fakültesi Dergisi2 (1): 86-88, 2000. Ozturk E, Kaş E, Alp E, Acar N.
 4. AİBÜ Tıp Fakültesi Dergisi 2 (2):“Prion hastalıkları”.  143-146, 2000 Öztürk A, Ozturk E.
 5. Dispeptik hastalarda H. Pylori’nin  çabuk tanısı. Veteriner Hekimleri Mikrobiyoloji Dergisi1 (1): 25-30, 2001. Erdeğer J, Yıldırım M, Diker KS, Alpolat A, Şirvan L, Ozturk E.
 6. Veteriner Fakültesi çalışanlarında ve öğrencilerinde Brucella seropozitifliğiAİBÜ Tıp fakültesi Dergisi3(2):40-42, 2001. Ozturk E, Oktar M
 7. Bazı Gram (-) enterik amikasin ve gentamisin duyarlılıkları.AİBÜ Tıp Fakültesi Dergisi 3(3): 9-12, 2001. Kaya D, Şahin İ, Ozturk E, Öksüz Ş, Gülcan A.
 8. Endoservikal sürüntü örneklerinde Chlamydia trachomatis antijeni aranmasında Enzim Immunoassay (EIA) ve hızlı test sonuçlarının karşılaştırılması.S.B. Kartal Eğitim ve Araştırma Hastanesi Dergisi13: 3-5, 2002. Kaya D, Yıldırım U, Ozturk E, Şahin İ, Öksüz Ş, Alhan A.
 9. Tırnak yeme alışkanlığı ve oto-inokülasyona bağlı multiple herpetik paronişi.Yeni Tıp Dergisi19(5): 280-282, 2002. Yavuz T, Parlak AH, Şimşek E,Ozturk E, Kocabay K.
 10. Çeşitli klinik örneklerden izole edilen Candida türlerinin slime üretiminin araştırılması: Klinik Çalışma. AİBÜ Tıp Fakültesi Dergisi4(2):14-16, 2002.  Ozturk E, Öksüz Ş, Okay A, Şahin İ, Kaya D.
 11. Klinik örneklerden izole edilen Pseudomonas aeruginosa suşlarının bazı antibiyotiklere in vitro duyarlılıkları.ANKEM Derg.16(4): 474-6, 2002. Şahin İ, Kaya D Ozturk E, Öksüz Ş, Okay A. .
 12. Asemptomatik bakteriürili gebelik sonuçlarımızAİBÜ Tıp Fakültesi Dergisi4(2): 21-23, 2002. Özdemir İ, Alhan A, Ozturk E, Yavuz T.
 13. Bakteri nedenli deri infeksiyonlarından izole edilen mikro-organizmalar ve antibiyotik duyarlılıklarının değerlendirilmesi İnfeksiyon Dergisi 17 (4), 453-457. Parlak AH Şahin İ, Kavak A, Öksüz Ş, Ozturk E, Kaya D. (2003)
 14. The Frequency Of Extended Spectrum Beta Lactamase And Antıbıotıc Susceptıbılıty In Clınıcal Isolates Of Gram Negatıve Bacıllı. Infeksiyon Dergisi 17, 45-48 (Kontrol No: 3190056) Sahın I, Kaya AD, Öksüz S, Okay A, Ozturk CE (2003).
 15. BCG aşılamasında neredeyiz? (2004). Tuberk Toraks; 52(1):47-51.PMID:15143372. Yavuz T, Arbak P, Ozturk CE, Kocabay K.
 16. Vajinit tanısında geleneksel yöntemlerle nükleik asit hibridizasyon yöntemlerinin karşılaştırılması, birleşik sayı(1,2,3): 4-7. Ozturk CE, Somunkiran A, Kaya D, Behçet M.(2006).
 17. Çeşitli Klinik Örneklerden İzole Edilen Acinetobacter baumannii Suslarının Antibiyotik Duyarlılıkları. Ankem Dergisi 20(2): 107-710 (Yayın No: 3186202). Yavuz T,  Şahın I, Mustafa B, Ozturk CE, Kaya AD (2006).
 18. Hastane kökenli üriner sistem infeksiyonlarından izole edilen Enterococcus türlerinin insidansı ve antibiyotik direnç profilleri. Türk Mikrobiyol Cem Derg 36 (4) : 195-199 (Kontrol No: 3187676). Yavuz MT, Sahın İ, Ozturk CE, Behçet M, Kaya AD(2006).
 19. Staphylococcus aureus suşlarının kuinupristin / dalfopristin'e duyarlılıkları. Türk Mikrobiyol Cem Derg 36(4): 190-194. Yavuz MT, Behçet M, Ozturk CE, Özaydın Ç, Kaya D. (2006)
 20. Pseudomonas aeruginosa izolatlarının Antibiyotiklere Direnç Oranlarının Yıllar içinde dağılımlarının izlenmesi. Ankem Dergisi 20(3), 152-5. (Yayın No: 2555751). Yücel M, Yavuz MT, Behçet M, Kaya AD, Ozturk CE, Sahın I (2006).
 21. Kan kültürlerinden izole edilen mikroorganizmalar ve antibiyotiklere duyarlılıkları. Türk Mikrobiyol Cem Derg 38 (3-4) : 117-121. Öksüz Ş, Yavuz T, Şahin İ, Yıldırım M, Akgünoğlu M, Kaya D, Ozturk CE. (2008)
 22. Kan kültürlerinden izole edilen mikroorganizmalar ve antibiyotiklere duyarlılıkları. Türk Mikrobiyol Cem Derg, 38 (3-4): 117-121 (Kontrol No:3187220). Öksüz S, Yavuz MT, Sahın I, Yıldırım M, Akgünoglu M, Kaya AD, Ozturk CE (2008).
 23. Toplum kaynaklı idrar yolu infeksiyonu etkeni olan Escherichıa coli izolatlarının fosfomisinile idrar yolu infeksiyonlarında sık kullanılan antibiyotiklere duyarlılıkları.  ANKEM Derg;22(2):81-84. Ozturk CE, Kaya AD, Göçmen Ş, Arslan E.(2008)
 24. Pseudomonas aerugınosa Suslarında Antibiyotik Direnci Ve Metallo Beta Laktamaz Sıklığı. ANKEM Dergisi ;25 (1):42-47 (Yayın No: 3188854) doi:10.5222/ankem.2011.42. Ozturk CE, Çalıskan E, Sahın I (2011).
 25. Üriner sistem infeksiyonlarının tanısında kullanılan mikrobiyolojik yöntemlerin karsılastırılması. Klimik dergisi 26 (1), 9-12 (Kontrol No: 3190602). Çalıskan E, Sahın I, Ozturk CE, Yavuz MT, Ankaralı H, Albayrak H (2013).
 26. Bası Yaralarında Enfeksiyon Ajanını Belirlemede Doku Kültürünün Kullanımı. Türk Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Dergisi, 20(3):24-30.(Yayın No:3348630) Türkseven Özçelik D, Ozturk CE, Karadağ G, Ankaralı H, Çakıt H (2012).
 27. Bayan Kuaför ve Güzellik Merkezi Çalışanlarının Hijyen Bulaşıcı Hastalıklar Konularında Bilgi Düzeylerinin Değerlendirilmesi ve Kan Yoluyla Bulasan Hastalıklar ile Onikomikoz Yönünden İncelenmesi. Viral Hepatit Dergisi; 19(3): 115-8. Özaras F, Çalıskan E, Ozturk CE (2013).
 28. Kan Kültürlerinden İzole Edilen Mikroorganizmaların Dağılımı ve Antimikrobiyal Duyarlılıkları Düzce Tıp Dergisi; 15(2): 11-14. Şahin İ, Çalışkan E, Ozturk CE, Yavuz Mt, Albayrak H, Karadağ G, Aytar A (2013)
 29. Investigation of Intestinal Parasites and Level of Hygiene Knowledge of School Students. Turkish Journal of Parasitology, 39(4), 277-285., Doi: 10.5152/tpd.2015.3717 (Yayın No: 2555742). Aytar A, Ozturk CE, Göçmen S, Çalıskan E, Özaras F, Avcıoglu F, Yesildal Çelebiler N, Ankaralı H, Şahın I, Yavuz MT (2015).
 30. Investigation of Metallo Beta Lactamase Activity by Various Phenotypic Methods in Non Fermentative Gram Negative Bacteria. Ankem Dergisi;29(1):8-15, Doi:10.5222/ankem.2015.008 (Yayın No: 3191702). Aytar A, Sahın I, Ozturk CE, Öksüz S, Avcıoglu F, Çalıskan E, Ankaralı H (2015).
 31. Düzce Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesinde Vankomisin Dirençli Enterokok Kolonizasyonunun değerlendirilmesi. Düzce Tıp Fakültesi Dergisi, 18(1), 8-11. (Yayın No:3171009). Avcıoglu F, Aytar A, Ozturk CE, Sahın I, Çalıskan Emel (2016).
 32. Stafilokokları dogru tanımlıyor muyuz? Düzce Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Dergisi, 6(1), 30-33. (Yayın No: 3170327). Kılınçel Ö, Ozturk CE, Akar N, Çalışkan E, Avcıoğlu F, Şahın I, Öksüz S (2016).
 33. Çocuklarda Hymenolepis araştırılması daha önce aynı köyde karşılaşılan bir vaka üzerine. Anadolu Kliniği Tıp Bilimleri Dergisi, 21(2), 105-107. (Yayın No: 3170475). Kılınçel Ö, Aytan A, Çelik OE, Akar N, Ozturk CE (2016).
 34. Gamma Interferon Salınım Testi İle Latent Tüberküloz Enfeksiyonunun Araştırılması. Konuralp Tıp Dergisi, 9(3), 57- 60. (Yayın No: 3923988). Çalışkan E, Ozturk CEÖksüz S, Akar N (2017).
 35. Hastanede uzun süreli yatan hastalarda Clostridium difficile kolonizasyonunun arastırılması. Anadolu Klinigi Tıp Bilimleri Dergisi, 22(3): 178-82. Doi:10.21673/anadoluklin.298926 (Kontrol No: 3668204). Öksüz S, Danış A, Ozturk CE, Çalıskan E, Akar N, Sungur MA (2017).
 36. Evaluation of tuberculosis in chronic renal failure. Tuberk Toraks, 59(4), 429-430. (Yayın No: 4155381). Alçelık A, Ozturk CEBıcık Bahçebası Z, Behçet M, Küçükbayrak A (2018).
 37. Diabetes Mellitus ve Obezite Hastalarında Üriner Sistem Enfeksiyonu: Geriye Dönük Değerlendirme. Düzce Tıp Fakültesi Dergisi; 20(2):41-45. Kılınçel Ö, Ozturk CE, Ankaralı H, Bolu S, Önder E,  Admış Ö. (2018)..
 38. Düzce İlinde Çiğ Süt Örneklerinde Mycobacterium bovis Aranması. Düzce Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Dergisi, 8(3):112-114. (Kontrol No:4492975). Kılınçel Ö, Çelık OE, Aytan A, Alkan I, Ayvaz IB, Ozturk CE (2018).
 39. Kan kültürlerinden izole edilen Candida türlerinin dagılımı ve antifungal duyarlılıkları. Türk Mikrobiyoloji Cemiyeti Dergisi, 48(4), 256-263., Doi: 10.5222/TMCD.2018.256 (Kontrol No: 5101187). Kılınçel Ö, Akar N, Karamurat ZD, Çalıskan E, Öksüz S, Ozturk CE, Sahın İ(2018).
 40. Influenza enfeksiyonu saptanan çocukların değerlendirilmesi. Anadolu Kliniği Tıp Bilimleri Dergisi, 24(3), 177-182., Doi: 10.21673/anadoluklin. 471920 (Yayın No: 5405631). Temizkan RC, Ozturk CE, Büyük N, Çalışkan E, Kılınçel Ö, Kılıçaslan Ö, Ay O, Ankaralı H, Kocabay K (2019).
 41. Eriskinlerde tetanoz antikor düzeylerinin arastırılması. Düzce Tıp Fakültesi Dergisi, 21(2), 98-102., Doi:10.18678/dtfd.554274 (Yayın No: 5223099). Alkan İ, Ozturk CE, Çalıskan E, Akar N(2019).
 42. Bir üniversite hastanesindeki oksijen tedavisi nemlendiricilerinin mikrobiyolojik açıdan incelenmesi. Anadolu Kliniği Tıp Bilimleri Dergisi, 24(2), 115-121. doi:10.21673/anadoluklin.455498 (Yayın No: 5101335). Akar N, Arbak PM, Ozturk CE, Kılınçel Ö, Çalıskan E, Sahın I, Öksüz Ş (2019).
 43. Beslenmenin Depresyon ve Anksiyete Üzerinde Olumlu ya da Olumsuz Etkisinin Araştırılması: Üniversite Öğrencilerinde Bir Anket Çalışması. Düzce Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Dergisi; 10(3): 369-376. Eminoğlu G, Günel MG, Akçakoca MY, Cangür ve Ozturk CE. (2020)
 44. Role of Meteorological Parameters in COVID-19 Infection. Konuralp Medical Journal 12(3): 394-399. Ince N, Gulhan PY, Balbay EG, Ozturk CE, Onmez A. (2020); The
 45. Metisiline Dirençli Stafilokoklarda Azalmış Vankomisin Duyarlılığının Araştırılması Düzce Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Dergisi 10(1): 81-86, doi: https://dx.doi.org/10.33631/duzcesbed.578228 ISSN: 2146-443X. Avcıoğlu F, Ozturk CE, , Şahin İ, Öksüz Ş, Kızılırmak A, Akar N. (2020)
Kısa Bildiri ve Olgular
 1. The resistance to major antituberculous drugs of Mycobacterium tuberculosis strains isolated from the respiratory system specimens of tuberculosis patients in Duzce, Turkey. Jpn J Infect Dis. 2005; 58(1): 47-9.  PMID: 15728994.  SCİ Ozturk CE, Balbay OA, Kaya D, Ceyhan I, Bulut I, Sahin I.
 2. Biliary infection and bacteremia caused by beta-lactamase-positive, ampicillin-resistant Haemophilus influenzae in a diabetic patient. Jpn J Infect Dis. 2005 Feb;58(1):34-5. PMID: 15728989.  SCİ
 3. Pachymeningitis and Epilepsy in Rheumatoid Arthritis, MRI Findings. Rivista di Neuroradiologia 17: 187 (2004). Öztürk A, Ozturk E, Şafak A.
 4. Seroprevalence of Helicobacter pylori Infection in Children in Northwest Region of Turkey: Relationship with Iron Deficiency Anemia. Journal of Tropical Pediatrics, 2008, 54(5): 353–354. doi:10.1093/tropej/fmn028. SCİ. Kaya AD, Gencay E, Ozturk CE, Yavuz T,
 5. Hemodiyaliz Ünitemizdeki Hepatit C Virus Seroprevalansı Ve Ünite İçi. Mikrobiyoloji Bülteni (Yayın No: 3348138) Editöre Mektup. Bicik Bahçebası Z, Alçelık A, Korkmaz Ur, Ozturk CE (2004).
 6. Nadir bir olgu olarak küçük bir çocukta Hymenolepis diminuta enfeksiyonu [A rare case of Hymenolepis diminuta infection in a small child]. Mikrobiyol Bul. 2015 Jan;49(1):135-8. Turkish. doi: 10.5578/mb.8695. PMID: 25706740.  SCİ. Kılınçel Ö, Ozturk CE, Gün E, Öksüz Ş, Uzun H, Şahin İ, Kılıç N.
 7. Mastit Sonrası Gelişen Penisilin Dirençli Aerococcus viridans Bakteremisi. Düzce Tıp Dergisi 2013; 15(3): 52-53. TRDİZİN. Fatma Avcıoğlu, Ozturk CE,  Ahmet Şahin, Harun Güneş.
 8. A case of tracheobronchitis caused by Chryseobacterium indologenes in an immunosuppressed patient. Anadolu Klinigi Tıp Bilimleri Dergisi, 21(2), 139-142.(Yayın No: 3171498) Vaka Takdimi. TRDİZİN. Çalıskan E, Akar N, Alasan F, Kılınçel Ö, Sahın I, OZturk CE, Öksüz Ş (2016).
 9. Analysis of HPV Genotypes and Liquid-Based Cervical Cytology: Results from a Tertiary Academic Center in Northwestern Turkey. Jpn J Infect Dis. 2021 Jan 22;74(1):69-72. doi:10.7883/yoken.JJID.2020.072. 30. PMID: 32611975. SCİ. Çalişkan E, Coşkun SK, Ozturk CE, Cangür Ş, Önail B. (2020).
 10. Düzce Covid 19 PZR testleri nerede, nasıl, hangi koşullarda çalışılıyor? Konuralp Tıp Dergisi 2020, 12 (S1), 374-377. ESC. Ozturk CE, Erdoğan Z, Dursun A, Taner E, Dönmez B, Memiş N ve arkadaşları.
 11. Düzce İlinde Son Bir Yılda Görülen Yurtdışı Kaynaklı Dört Sıtma Olgusu. Düzce Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Dergisi (Yayın No: 6353802) Vaka Takdimi, TRDİZİN. Keskin BH, Tunca B, İnce N, Ozturk CE, Gökçe Ö, Dönmez B (2020).
 12. Adolesan Çocuklarda Hepatit B Belirteçlerinin İncelenmesi Düzce Üniversitesi Hastanesi 5 Yıllık Sonuçlar. Düzce Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Dergisi 2021; 11(2): 195-199. Önder KILIÇASLAN, Nadide Melike SAV, Seda Erişen KARACA,Mehmet Ali SUNGUR, Cihadiye Elif ÖZTÜRK Kenan KOCABAY.
Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında (Proceedings) Basılan Bildiriler
 1. Rapid Diagnosis of Vaginitis: Conventional methods versus nucleic acid hybridization techniques, Microbiologia Balkanika, İstanbul, 2003. Ozturk CE, Somunkıran A, Kaya AD, Behçet M.
 2. The rate of intestinal parasitic infection in children living and studying in post-disaster situations years after earthquake, Microbiologia Balkanika, İstanbul, 2003.Ozturk CE, Şahin İ, Yavuz T, Öztürk A, Akgünoğlu M, Kaya D.
 3. The throat carrier rate of Group A Streptococcus and associated with ASO titres and BMI at primary school students in Düzce, Turkey., Microbiologia Balkanika, İstanbul, 2003. Ozturk CE, Yavuz T, Kaya D.
 4. Study on etiologic agents of cervico-vaginitis, Microbiologia Balkanika, İstanbul, 2003. Ozturk CE, Ozdemir I, Kaya AD.
 5. The resistance of major antituberculous drugs in M.tuberculosis  strains isolated from the respiratory system specimens in Düzce, Microbiologia Balkanika, İstanbul, 2003. Ozturk CE, Kaya AD, Ceyhan İ, Balbay  ÖA, Bulut İ,  Şahin İ.
 6.  Effect of melathonin on Candida sepsis in experimental rat models, 15th European Congress of Clinical Microbiology and Infectious Diseases, Copenhagen/ Denmark, 2005. Yavuz MT, Kaya D, Ozturk CEBehçet M.
 7.  Mutations in the rpoB, katG and inhA genes leading to rifambisin and isoniazid resistance in Mycobacteriım tuberculosis isolates from Turkey.  15th European Congress of Clinical Microbiology and Infectious Diseases, Copenhagen/ Denmark, 2005. Saniç A, Eroğlu C, Günaydın H, Seber E, Avkan Oğuz V, Atasever M, Uruk İ, Ceyhan İ, Durmaz R, Yaman A, Tansel O, Karadağ A, Ozturk CE, Durmaz B, Güneri S, Yüce A, Arslan G.
 8. Evaluation of tuberculosis in chronic renal failure. 26th Annual Congress of the European of Mycobacteriology, June 26-29, 2005 İstanbul. Aytekin Alçelik, C. Elif Ozturk, Zerrin Bicik , Mustafa Behçet.
 9. The resistance to major antimicrobial drugs: three years experience. 26th Annual Congress of the European of Mycobacteriology, June 26-29, 2005 İstanbul. C. Elif Ozturk, Çiğdem Özaydın, Demet Kaya, Tevfik Yavuz, Seda Karaman.
 10. A first insight in the molecular emidemiology of tuberculosis in Duzce, Turkey. 27th Annual Congress of the European of Mycobacteriology, 9-12th July, 2006, London, UK. Zoizo T, Ozturk CE, Kaya D, Rastogi N, Sola C.A
Ulusal Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitaplarında  Basılan Bildiriler
 1. Plevral sıvıdan izole edilen Gram (-), Nonfermentatif basil: Flavobacterium Grup II b. 7. Türk Klinik  Mikrobiyoloji ve İnfeksiyon Hastalıkları Kongresi, Ürgüp, 1994. Ozgencil E, Kınıklı S, Oral B, Karaaslan A, Eren S.
 2. Campylobacter izolasyonunda iki seçici besiyerinin karşılaştırılması ve identifikasyonuna yaklaşım. 8. Türk Klinik  Mikrobiyoloji ve İnfeksiyon Hastalıkları Kongresi, Antalya, 1997. Ozgencil E, Kaş E, Acar N.
 3. Dispeptik hastalarda H. Pylori’nin  çabuk tanısı. IV.Ulusal Veteriner Mikrobiyoloji Kongresi, Ankara,  2000. Erdeğer J., Yıldırım M., Diker K. S., Alpolat A., Şirvan L, Ozgencil E.
 4. Çeşitli klinik örneklerden izole edilen Candida  cinsi mayaların dağılımı. 2. Ulusal Mantar Hastalıkları ve Klinik Mikoloji Kongresi, Ankara, 2001. Şahin İ, Öksüz Ş, Ozgencil E, Okay A, Kaya D.
 5. Yara örneklerinden izole edilen patojen mikroorganizmaların siprofloksasine duyarlılıklarının araştırılması. 16. Antibiyotik  ve Kemoterapi (ANKEM) Kongresi, Antalya, 2001. Kaya DOzgencil E, Öksüz Ş, Şencan İ:
 6. Düzce ilinde Anti-HCV seroprevalansı. X. Türk Klinik  Mikrobiyoloji ve İnfeksiyon Hastalıkları Kongresi, Adana, 2001. Ozgencil E, Şahin İ, Kaya E, Kaya D. .
 7. Bakteriyel deri enfeksiyonlarından izole edilen mikroorganizmalar ve antibiyotik duyarlılıkları. XV. Prof.Dr. A. Lütfü Tat Simpozyumu , Ankara, 2001. Parlak AH, Şahin İ, Kavak A, Ozgencil E, Kaya D.
 8. Endoservikal sürüntü örneklerinde Chlamydia trachomatis antijeni aranmasında Enzim Immunoassay (EIA) ve hızlı test sonuçlarının karşılaştırılması. X. Türk Klinik  Mikrobiyoloji ve İnfeksiyon Hastalıkları Kongresi, Adana, 2001. Kaya D, Yıldırım U, Ozgencil E, Şahin İ, Öksüz Ş, Alhan A.
 9. Çeşitli klinik örneklerden izole edilen Pseudomonas aeruginosa suşlarının bazı antibiyotiklere in vitro duyarlılıkları. X. Türk Klinik  Mikrobiyoloji ve İnfeksiyon Hastalıkları Kongresi, Adana, 2001. Şahin İ, Kaya D, Ozgencil E, Okay A Öksüz Ş.
 10. Çeşitli klinik örneklerden izole edilen Gram negatif çomaklarda genişlemiş spektrumlu beta-laktamaz oranı  ve çeşitli antibiyotiklere duyarlılıkları. X. Türk Klinik  Mikrobiyoloji ve İnfeksiyon Hastalıkları Kongresi Adana, 2001. Şahin İ, Kaya D, Öksüz Ş, Okay A, Ozgencil E.
 11. Bazı Gram negatif enterik bakterilerin amikasin ve gentamisin duyarlılıkları. X. Türk Klinik  Mikrobiyoloji ve İnfeksiyon Hastalıkları Kongresi, Adana, 2001. Kaya D, Şahin İ, Ozgencil E, Öksüz Ş, Okay A.
 12. Çeşitli Gram (-) bakterilerin ampisilin-sulbaktam duyarlılıklarının araştırılması.  70. Yıl Bilimsel Toplantısı, İstanbul, 2001. Şahin İ, Ozgencil E, Kaya D, Öksüz Ş, Okay A.
 13. Çeşitli klinik örneklerden izole edilen Candida türlerinin slime üretiminin araştırılması. 70. Yıl Bilimsel Toplantısı, İstanbul, 2001. Ozgencil E, Öksüz Ş, Okay A, Şahin İ, Kaya D.
 14. Düzce’de Beta talasemi taşıyıcı prevalansı: ön çalışma. Ulusal Hemoglobinopati Kongresi, Adana, 2002. Yavuz T, Ozgencil E, Yavuz Ö, Korkut S, Şimşek E, Kocabay K.
 15. Yoğun bakım personelinin hijyen kontrolü. I. Yoğun Bakım İnfeksiyonları Simpozyumu. Yoğun Bakım Dergisi ek 1: 144, Trabzon, 2002. Demiraran Y, Çelikel N, Kocaman B, Ozgencil E, Hepsev A, Şerfsoy E, Sezen G.
 16. Düzce ‘de hepatit göstergelerinin iki yıllık inceleme sonuçları. VI. Ulusal Viral Hepatit Sempozyumu, Ankara, 2002. Ozgencil E, Ağartan C, Gülcan A, Kaya D, Şahin İ, Şencan İ, Ertör O.
 17. Candida türlerinde fosfolipaz aktivitesinin araştırılması. Candida Mikrobiyolojisi ve İnfeksiyonları Simpozyumu, Eskişehir, 2002.  Şahin İ, Kaya D, Öksüz Ş, Okay A, Ozgencil E, Koç N.
 18. BCG aşılamasında neredeyiz? 46. Milli Pediatri Kongresi, Mersin, 2002. Yavuz T, Arbak P, Ozturk CE, Kocabay K.
 19. Tırnak yeme alışkanlığı ve oto-inokülasyona bağlı multple herpetik paronişi. 38. Pediatri Kongresi, İstanbul, 2002. Yavuz T, Parlak AH, Şimşek E, Ozturk CE,  Kocabay K.
 20. Primer Anti-Tüberküloz İlaçlara Dirençli  Mycobacterium Tuberculosis Suşlarında Moleküler Yöntemle Mutasyonların Araştırılması. 3. Ulusal Moleküler ve Tanısal Mikrobiyoloji Kongresi, Ankara, 2004. Ozturk CE, Saniç A, Kaya D, Ceyhan İ.
 21. Marmara bölgesinde yaşayan hastalardan izole edilen M. tuberculosis complex izolatlarında rpoB ve kat G mutasyonları. 3. Ulusal Moleküler ve Tanısal Mikrobiyoloji Kongresi, Ankara, 2004. Saniç A, Seber E, Karadağ A, Tansel Ö, Günaydın M, Uruk İ, Durmaz B, Ozturk E, Gündüz E, Leblebicioğlu H.
 22. Çeşitli klinik örneklerden izple edilen Acinetobacter baumanii kökenlerinin antibiyotik duyarlılıkları. XXXI. Türk Mikrobiyoloji Kongresi, Kuşadası-Aydın, 2004. Yavuz MT, Şahin İ, Behçet M, Ozturk CE., Öksüz Ş, Kaya D.
 23. Yara örneklerinden izole edilen Staphylococcus aureus kökenlerinin çeşitli antibiyotiklere duyarlılıkları. XXXI. Türk Mikrobiyoloji Kongresi, Kuşadası-Aydın, 2004. Öksüz Ş, Yavuz MT, Ozturk CE, Şahin İ, Yücel M, Kaya D.
 24. Kan kültürlerinden izole edilen mikroorganizmalar ve antibiyotik duyarlılıkları. XXXI. XXXI. Türk Mikrobiyoloji Kongresi, Kuşadası-Aydın, 2004. Şahin İ, Yavuz MT, Öksüz Ş, Ozturk CE, Akgünoğlu M, Kaya D.
 25. Hastane kökenli üriner sistem infeksiyonlarında Enterococcus türlerinin insidansı ve antibiyotik direnç profili. XXXI. Türk Mikrobiyoloji Kongresi, Kuşadası- Aydın, 2004. Yavuz MT, Şahin İ, Behçet M, Ozturk CE, Öksüz Ş, Kaya D.
 26. Balgam örneklerinden izole edilen Streptococcus pneumoniae kökenlerinin penisilin, levofloksasin ve bazı antibiyotiklere duyarlılıkları. XXXI. Türk Mikrobiyoloji Kongresi, Kuşadası- Aydın, 2004. Öksüz Ş, Şahin İ, Yavuz MT, Ozturk CE, Gülcan A, Özaydın Ç.
 27. Düzce’de çocuk ve genç erişkinlerde yaş gruplarına göre Anti-HAV ve Anti-HEV seropozitiflik oranlarının incelenmesi. XII. KLİMİK Kongresi 16-20 Kasım 2005, Antalya, (Sözlü sunum). C. Elif Ozturk, Demet Kaya , Taner Yavuz, Çiğdem Özaydın, Yılmaz Avşar, Talat Bahçebaşı , Kenan Kocabay.
 28. Epilepsili hastalarda Helicobacter pylori enfeksiyonu Ayhan Öztürk, C. Elif Ozturk, Burcu Özdemirli, Muhterem Yücel, Talat Bahçebaşı. XII. KLİMİK Kongresi 16-20 Kasım 2005, Antalya
 29. Helicobacter pylori  için invaziv olmayan bir tanı yöntemi ile diğer yöntemlerin karşılaştırılması ve bölgemizdeki klaritromisin direncinin moleküler yöntemle saptanması. XII. KLİMİK Kongresi 16-20 Kasım 2005, Antalya C. Elif Ozturk, Yusuf Akcan, Demet Kaya, Esin Korkut, Olcay Belenli3, Mustafa Behçet, A. Esra Karakoç, Mihriban Yücel, M. Mısırlıoğlu, Serdar Tuncer, Talat Bahçebaşı.
 30. Pseudomonas aeruginosa izolatlarının antibiyotiklere direnç oranlarının yıllar içinde değişimlerinin izlenmesi. XII. KLİMİK Kongresi 16-20 Kasım 2005, Antalya Muhterem Yücel, Mustafa Behçet, C. Elif Ozturk, Demet Kaya, Tefik Yavuz, İdris Şahin.
 31. Klinik örneklerden soyutlanan stafilokok kokenlerinin bazı knolon ve aminoglikozid gurubu antibiyotiklere ın vıtro duyarlılığının araştırılması. XII. KLİMİK Kongresi 16-20 Kasım 2005, Antalya M.Tevfik YAVUZ, Mustafa BEHÇET, C. Elif Ozturk, Çiğdem ÖZAYDIN, Demet KAYA.
 32. Staphyloccus aureus suşlarının kinupristin/dalfopristin’e in vitro duyarlılılıkları XII. KLİMİK Kongresi 16-20 Kasım 2005, Antalya.  M.Tevfik YAVUZ,  Mustafa BEHÇET,  C. Elif Ozturk ,  Selda ACAR,  Demet KAYA.
 33. Düzce Tıp Fakültesi Kan merkezine başvuran donörlerde HBV,HCV,HIV ve Sifiliz seeroprevalansı. 2. Ulusal viroloji kongresi, 13-17 Eylül 2005, Kemer/Antalya. M. Tevfik Yavuz,Mustafa Behçet, İdris Şahin, Elif Ozturk, Davut Özdemir.A.İ.B.U. ​​​​​
 34. Hastane Çalışanlarında Sars Cov-2 Igg Seropozitifliğinin Araştırılması, Poster, Tmc 2020 Çevrim İçi Mikrobiyoloji Sempozyumu 25.10.2020, Ulusal
 35. Göç Ve Tüberküloz, Sözlü Sunum, Tam Metin Bildiri, 2. Uluslararası Göç Ve Mülteci Kongresi 06.12.2018 Uluslararası
 36. Kan Kültürlerinde Kalite Güvence Göstergelerinin ve Kontaminasyon Oranının Değerlendirilmesi: İki Yıllık Gözlem Poster 5. Ulusal Klinik Mikrobiyoloji Kongresi 28.10.2019Ulusal
 37. Gram Pozitif Bakteri Üremesi Saptanan Kan Kültürlerinde Genotiplendirme İle İdentifikasyon Ve Direnç Tayini Sözlü Sunum Özet Bildiri 5. Ulusal Klinik Mikrobiyoloji Kongresi          28.10.2019 Ulusal
 38. Gram Negatif Bakteri Üremesi Saptanan Kan Kültürlerinde Genotiplendirme İle İdentfikasyon Ve Direnç Tayini Sözlü SunumÖzet Bildiri 5.Ulusal Klinik Mikrobiyoloji Kongresi 28.10.2019 Ulusal
 39. Kan Kültüründe Kalite Güvence Göstergelerinin Ve Kontaminasyon Oranının Değerlendirilmesi Poster Özet Bildiri 5.Ulusal Klinik Mikrobiyoloji Kongresi            28.10.2019Ulusal
 40. İnfluenza Enfeksiyonu Saptanan Çocukların Değerlendirilmesi Poster  Özet Bildiri 4. Ulusal Klinik Mikrobiyoloji Kongresi08.11.2017Ulusal
 41. Düzce İli Orman Köylerinde Hantavirus Ve Borrelia Burgdorferi Seroprevelansının Ve Bölge Halkının Farkındalığının Araştırılması Poster Özet Bildiri4. Ulusal Klinik Mikrobiyoloji Kongresi 2017
 42. Hastanede Uzun Süreli Yatan Hastalarda Clostridium Difficile Kolonizasyonunun Araştırılması Poster Özet Bildiri 4.Ulusal Klinik Mikrobiyoloji Kongresi
 43. Gamma İnterferon Salınım Testi İle Latent Tuberküloz İnfeksiyonunun Araştırılması      Poster  Özet Bildiri 4. Ulusal Klinik Mikrobiyoloji Kongresi 2017
 44. Çoğul Antibiyotik Dirençli Acinetobacter Baumannii İzolatlarının Tigesiklin Duyarlılığını Mevcut Zon Çapı Sınır Değerleri İle Bildirmek Doğru Mu?          PosterÖzet Bildiri4. Ulusal Klinik Mikrobiyoloji Kongresi 2017
 45. Erişkinlerde Tetanoz Antikor Düzeylerinin Araştırılması        Poster  Özet Bildiri4. Ulusal Klinik Mikrobiyoloji Kongresi 2017
 46. İçme Ve Kullanma Sularında Atipik Mikobakterilerin Araştırılması Sözlü Sunum Özet Bildiri   Uluslararası 38. Türk Mikrobiyoloji Kongresi 2018
 47. Düzce İlinde İzole Edilen Mycobacterium Tuberculosiskompleks Suşlarında Mycobacterium Bovis Subsp.Bovis Varlığının Araştırılması Sözlü SunumÖzet Bildiri 4. Ulusal Klinik Mikrobiyoloji Kongresi 2017
 48. Tıp Fakültesi Öğrencilerinin El Yıkama Konusundaki Bilgi Düzeylerinin Araştırılması            Poster  Özet Bildiri 10.Uluslararası Sterilizasyon Dezenfeksiyon Kongresi  2017
 49. Gamma İnterferon Salınım Testi İle Latent Tüberküloz İnfeksiyonlarının Araştırılması   Poster Özet Bildiri  4.Ulusal Klinik Mikrobiyoloji Kongresi 2017
 50. Hastanede Uzun Süreli Yatan Hastalarda Clostridium Difficile Kolonizasyonun Araştırılması Poster Özet Bildiri 4.Ulusal Klinik Mikrobiyoloji Kongresi   2017
 51. Düzce İli Orman Köylerinde Hantavirus Ve Borrelia Burgdorferi Seroprevalansının ve Bölge Halkının Farkındalığının Araştırılması Poster Özet Bildiri 4.Ulusal Klinik Mikrobiyoloji Kongresi 2017
 52. İnfluenza Enfeksiyonu Saptanan Çocukların Değerlendirilmesi Poster Özet Bildiri4. Ulusal Klinik Mikrobiyoloji Kongresi 2017
 53. Bir Üniversite Hastanesinde Oksijen Tedavisi Nemlendiricilerinin Mikrobiyolojik Açıdan İncelenmesi    Sözlü Sunum    Özet Bildiri10. Uluslararası Sterilizasyon Dezenfeksiyon Kongresi 2017
Yönetilen Tezler / Yüksek Lisans
 1. Gram pozitif bakteri üremesi saptanan kan kültürlerinde genotiplendirme ile idendifikasyon ve direnç tayini, Düzce Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Mikrobiyoloji Ana Bilim Dalı (Düzce Üniversitesi Sağlık Bilimleri Yüksek Lisans Ödülü) ERDOĞAN ZİYA(2019).
 2. Erişkinlerde tetanoz antikor düzeylerinin araştırılması, Düzce Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Mikrobiyoloji Ana Bilim Dalı ALKAN İLKNUR (2017).
 3. Kuaför çalışanlarının hijyen, kan yoluyla bulaşan hastalıklar ve onikomikozis yönünden incelenmesi, Düzce Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Mikrobiyoloji Ana Bilim Dalı ÖZARAS FULYA (2011).
 4. Düzce ilindeki hastanelerde çalışan temizlik personelinin M. tuberculosis enfeksiyonu açısından değerlendirilmesi, Düzce Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Mikrobiyoloji Ana Bilim Dalı KARAMAN SEDA(2008).
 5. Düzce bölgesinde hayvan ve hayvansal ürünlerle uğraşan ve uğraşmayan iki farklı grupta Brucella seropozitifliğinin araştırılması, Abant İzzet Baysal Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Mikrobiyoloji ve Klinik Mikrobiyoloji Ana Bilim Dalı ÖZGÜR KORKMAZ EMİNE, (2006).
Yönetilen Tezler / Tıpta Uzmanlık Tezi
 1. Metisiline dirençli stafilokoklarda azalmış vankomisin duyarlılığının araştırılması, Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı AVCIOĞLU FATMA, (2014).
 2. Yığılca'da ilk ve ortaöğretim öğrencilerinde intestinal parazitozların sıklığının araştırılması, Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı GÖÇMEN ŞAHİKA, (2010).
 3. COVİD19  aşılarında humaral ve hücresel immun cevabın DÖNMEZ BETÜL(2021)
 

Hasta Yorumları

Prof.Dr. C. Elif ÖZTÜRK

için yorum mesajları gösteriliyor.