Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji

Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji

Enfeksiyon hastalıkları tüm dünya ülkelerinde ve ülkemizde en sık görülen hastalıklardır. Enfeksiyon hastalıklarında ateş gibi en sık görülen genel bulguya ek olarak, enfeksiyon etkenine ve kişiye özel duruma bağlı belirti ve bulgular değişebilir. Bununla beraber büyük kısmı uygun tedavi edildiğinde hiçbir sekel bırakmadan tam şifa ile sonlanır. Tanı yöntemlerindeki ilerlemeler ve yeni antimikrobiyal ilaçların kullanımı sonucunda birçok enfeksiyon hastalığı teşhis ve tedavi edilebilmektedir.

Hastanemizde enfeksiyon hastalıklarının tanı ve tedavisinde gereken tetkik ve tarama testleri Mikrobiyoloji Laboratuvarında direkt ve boyalı mikroskobik incelemeler, kültür yöntemleri ve serolojik testlerle yapılmaktadır.

Hastane ortamında gelişebilecek olan enfeksiyonların, önlenmesi ve kontrolü konusunda görevli olan Hastane Enfeksiyon Kontrolü ve Önlenmesi Komitesi düzenli olarak toplanmaktadır. Komitenin düzenlediği çeşitli eğitim toplantıları ile personelin eğitilmesine önem verilmektedir. Hastanenin dirençli enfeksiyonların önlenmesine yönelik antibiyotik kullanım kontrolü de komite tarafından yürütülmektedir. Ulusal ve uluslararası kılavuzlara uygun olarak yürütülen takip ve kontroller konusunda Komite; Hastane temizliği, mutfak hijyeni, dezenfeksiyon, sterilizasyon, atık ve çamaşırhane kontrolleri konusunda görev yapmaktadır. Bu kapsamda gerek hastane çalışanları gerekse hastalar için erişkinde bağışıklama konusunda da danışmanlık verilmektedir.