Op.Dr. SERDAR KARAMAN

Doğum Yeri / Tarihi:    /
Yabancı Dil:    İngilizce
Tıbbi İlgi Alanları:    El cerrahisi, spor cerrahisi, artroplasti, kıkırdak yaralanmaları, pediatrik ortopedi, ayak ve ayak bileği cerrahisi, artroskopik cerrahiler, boy uzatma ameliyatları ve pelvis kırıkları

Doktor Özgeçmişi

trong>Eğitimi:

İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi (İngilizce)

Uzmanlık Eğitimi:

İnönü Üniversitesi Ortopedi ve Travmatoloji Kliniği

Çalıştığı Kurumlar:

Kahramanmaraş Elbistan Devlet Hastanesi
İstanbul Cerrahi Hastanesi (Halen devam ediyor)

 

Bilimsel Yayınlar

Uluslarası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler: 1. Which is more dangerous, earthquake, or the panic? Evaluation of the 24 January 2020 Elazig/Türkiye earthquake related musculoskeletal injuries. E Ergen, O Kaya, Ö Yılmaz, HU Özdeş, ÖC Batur, S Karaman, İ Güzel, .Ulus Travma Acil Cerrahi Derg 28 (9), 1335-1339 2. The Clinical Results of Tendon Transfers in Patients with Ulnar Palsy. S Karaman, S Ekrem, K Ertem. Journal of Medical Case Reports and Reviews 5 (6), 1144- 1152 3. Clinical results of endoprosthetic reconstructions in metastatic and primary bone tumors. R Sevimli, S Karaman. Medicine Science 11 (1), 199-203 4. A Case of Glomus Tumor in an Unusual Localization of Hand. S Ekrem, S Karaman, K Ertem, H Köse. Clin Case Rep Int. 2020; 4 1198 5. Spontaneous extensor pollicis longus (EPL) tendon rupture after ironing. S Karaman, M Köroğlu, ZM Özdemir, K Ertem. Annals of Clinical and Analytical Medicine 2020 Ulusal ve Uluslarası Kongrelerde Sunulan Sözel Bildiriler: 1. Diz Eklemi Kıkırdak Hasarına Yönelik Mikrokırık Uyguladığımız Hastaların Orta ve Uzun Dönem Sonuçları. Karaman S, Ergen E, Aslantürk O, Kılınç Ö. 30. Ulusal Türk Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi, Antalya, Türkiye, 9-14 Kasım 2021. 2. Malign Kemik Tümörlerine Yönelik Rezeksiyon Sonrasi Endoprotez İle Rekonstruksiyon Uygulanarak Tedavi Edilen Hastalarimizda Orta Ve Kisa Dönem Sonuçlar. Sevimli R., Karaman S. Kemik Eklem 2021 Çevrimiçi Kongresi, Ankara, Türkiye, 1 - 04 Nisan 2021, ss.82 3. Başparmak Metakarpofalangeal Eklemkollateral Bağ Yaralanmalarinin Cerrahitedavisinin Orta Dönem Klinik Sonuçlari. Karaman S., Ekrem S., Ertem K. 17. Ulusal Türk El Ve Üst Ekstremite Cerrahisi Kongresi, Türkiye, 16 - 20 Kasım 2020 4. Başparmak Metakarpofalangeal Eklem Kollateral Bağ Yaralanmalarının Cerrahi Tedavisinin Orta Dönem Sonuçları. Karaman S., Ekrem S., Ertem K., Aslantürk O. 17. Ulusal Türk El ve Üst Ekstremite Cerrahisi Kongresi (ONLINE), Türkiye, 16 - 20 Kasım 2020 5. Artroskopik Rotator Manşet Tamiri Yapilan hastalarimizin Orta Dönem Fonksiyonel sonuçlarinin Değerlendirilmesi. Kilinç Ö., Ertem K., Ergen E., Karaman S. 17. Ulusal Türk El Ve Üst Ekstremite Cerrahisi Kongresi, Türkiye, 16 - 20 Kasım 2020 6. Karpal Kemik Kisti Nedeniyle Cerrahi Olarak Tedavi Edilen Hastaların Retrospektif Olarak İncelenmesi. Karaman S., Ekrem S., Ertem K. 29.Ulusal Türk Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi, Antalya, Türkiye, 22 - 27 Ekim 2019, cilt.53, ss.47 7. Brakial Pleksus Arazı Kliniğiyle Başvuran Bebekte Proksimal Humerusta Streptococus Pnomoni’ye Bağlı Osteomyelit Olgu Sunumu. Karaman S., Özdeş H. U., Gündüz E. 29. Ulusal Türk Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi, Antalya, Türkiye, 22 - 27 Ekim 2019, cilt.53, ss.152 8. BaşparmakMmetacarpophalangeal Eklemkollateral Bağ Yaralanmalarıcerrahi Tedavisi Orta Dönem Sonuçlarının Retrospektif Olarak Incelenmesi. Karaman S., Ekrem S., Ertem K. 29. Ulusal Türk Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi, Antalya, Türkiye, 22 - 27 Ekim 2019, cilt.53, ss.139-140 9. Ulnar Sinir Felcinedeniyle Tendon Transferleriyapılan Hastaların Retrospektif İncelenmesi. Karaman S., Ekrem S., Ertem K. 29. Ulusal Türk Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi, Antalya, Türkiye, 22 - 27 Ekim 2019, cilt.53, ss.139 10. Suprakondiler Humerus Kiriğinda Radial Sinirin Kirik Hatti Arasina Girmesi Olgu Sunumu. Karaman S., Sağir A., Çoban İ., Sevimli R. 29. Ulusal Türk Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi, Antalya, Türkiye, 22 - 27 Ekim 2019, cilt.53, ss.147-148 11. Should We Have A Controlling Hip X-Ray In A Child Whom His Hip Ultrasonography Reported As Normal Previously? Ceylan M. F. , Karaman S., Karakaplan M. 17th International Eastern Mediterranean Family Medicine Congress, Adana, Turkey 10 - 13 May 2018 12. Medico-Legal Examination Of Patients With Developmental Dysplasia Of Hip Treated Surgically Due To Late Diagnosis. Ceylan M. F. , Karakaplan M., Karaman S. 17. 17th International Eastern Mediterranean Family Medicine Congress, Adana, Turkey, 10 - 13 May 2018 13. Does The Implemented ”Developmental Dysplasia Early Screening Program” Reduced The Need For Surgical Treatment ? Ceylan M. F. , Karakaplan M., Karaman S., Kaya R. 17th international eastern mediterranean family medicine congress, Adana, Turkey, 10 - 13 May 2018 14. Shoulder Septic Arthritis Occurring In Newborn With Brachial Plexus Paralysis Clinic; Case Report Presentation. Yıldırım E, Karaman S. 16th National Congress of the Turkish Society for Surgery of the Hand and Upper Extremity and 5th National Congress of the Hand Therapist Society Abstract Supplement. May 6-9 2018, Pamukkale, Denizli, Turkey. Hand Microsurg 2018;7: Suppl1. P.47

Hasta Yorumları

Op.Dr. SERDAR KARAMAN

için yorum mesajları gösteriliyor.