Boyun Fıtığı Hastalığının Az Bilinen Özellikleri

Boyun Fıtığı Hastalığının Az Bilinen Özellikleri

2022-05-20 09:38:25/ Kategori : Beyin, Sinir ve Omurilik Cerrahisi

Boyun fıtığı biz hekimlerin temel eğitimleri döneminde yani; Tıp Fakültesi ders müfredatında ne yazık ki çok az yer verilen bir hastalık olmasına rağmen, toplumda oldukça sık rastlanan bir omurga bozukluğudur.

Özellikle son beş yıl içerisinde rastlanma sıklığı istatistiki olarak dikkat çekici bir şekilde artmıştır.

Bu durum hastalığın sebeplerinin yaygınlaşmasından çok, hekimler tarafından “farkındalığının ve teşhis edilebilirliğinin” artması ile doğru orantılı kabul edilir.

Boyun fıtığı genel kanının aksine salt boyun ağrısı veya buna eklenen sırt ve kol ağrısına sebep olan basit bir hastalık değildir.

Aynı kategoride yer alan bel fıtığı, bel kayması, bel dar kanal hastalığı vücudumuzun sadece bel bölgesi altında kalan organ ve uzuvların fonksiyonlarını tehdit ederken, boyun fıtığı tüm vücudumuzu ilgilendiren yaygın işlev bozuklukları ortaya çıkartabilir.

Boyun fıtığı hastalığında ortaya çıkan şikayetler sadece disk dokusunun omurilik ve sinir liflerine mekanik baskısı neticesinde oluşmaz. Hastalığın zemininde nöro-kimyasal, hormonal aktörlerin rol aldığı girift reaksiyonlar meydana gelir.

Vücudumuzda yer alan tüm sistemler ile ilişki içerisinde bulunan omuriliğimizde meydana gelen en ufak bir fonksiyon bozukluğu kendisini alakasız gibi görünen bir şikayet ile gösterebilir.

Bu nedenle boyun fıtığı hastalarında ağrı, uyuşma ve güç kaybı klasik üçlemesi dışında yaygın olarak ortaya çıkabilecek yakınmalar şunlardır:

  • Baş ağrısı: Daha çok ense kökünden başlayan, yer yer, şakak ve göz çevresine kadar yayılan tiptedir. Migren ve Gerilim tip baş ağrısı zannedilebilir. Her iki hastalığı taklit ederek hekimi yanıltabilir.
  • Denge bozukluğu: Hasta tarafından baş dönmesi olarak adlandırılsa da aslında vücut dengesinin bozulmasıdır. “sarhoş gibi yürümek, zeminin ayakların altından çekilmesi hissi, itilme hissi” şeklinde tanımlanır.
  • Çarpıntı: Kalp ritminde artma ve genellikle kalp atımlarının hasta tarafından kuvvetle hissedilmesi tarzındadır.
  • Ankisiyete Bozukluğu: Endişe, olaylar karşısında aşırı tepki verme, çabuk üzülme veya çabuk sinirlenme olarak tarif edilir.
  • Kan basıncı dengesizlikleri: Hastalığın ilk yıllarında hipotansiyona daha sık rastlanırken ilerleyen yıllarda özellikle bir tip boyun fıtığında hipertansiyon gelişir.
  • Terleme Anormallikleri: Özellikle saç diplerinde ve yüzde aşırı terleme çok sık gözlemlenir. Ama vücudun sadece bir kısmında veya tamamında da aşırı terlemenin boyun fıtığına eşlik etmesi nadir değildir.
  • Barsakların yavaş çalışması, aşırı üşüme, dikkat dağınıklığı ve unutkanlık, uyku bozuklukları gibi yakınmaların da boyun fıtığı ile ortaya çıkabileceği hatırlanmalıdır.
Bunu Paylaş:

Benzer Yazılar