Çocuklarda Göz Muayenesi

Çocuklarda Göz Muayenesi

2022-05-20 09:08:11/ Kategori : Çocuk Sağlığı, Göz Sağlığı

GÖZ BOZUKLUĞU-ŞAŞILIK

Görme duyusu anne karnında gelişimini tamamlamaz, doğduğumuz andan itibaren hızla gelişmeye başlar. En hızlı ve önemli gelişme ilk 3 yaş içinde olur. Özellikle okula başlama yaşlarında tespit ettiğimiz görme sorunlarının kaynağı işte bu ilk 3 yaştır.

Bu dönemde görme gelişimini bozan 3 temel etken vardır:

  1. Yüksek dereceli göz bozukluğu: Doğduğunda hemen hemen her çocuk hipermetroptur. Hipermetropi göz küresinin henüz tam erişkin boyutuna ulaşmamış olmasına bağlıdır. 3-4 dioptri hipermetropi normal kabul edilir. 4 derecenin üzerinde ise göz tembelliği ve şaşılık riski olacağından önlem alınması gerekir.
  2. İki göz arasında göz derece farkı olması (anizometropi): Yapılan muayenede 2 gözün saptanan dereceleri arasında 2 ve üzerinde fark var ise mutlaka önlem alınmalıdır.
  3. Şaşılık (Göz kayması) olması: Yeni doğan bebeklerde beyinin göz hareketlerini kontrol mekanizması tam olarak gelişmemiş olabilir ve kısa süreli göz kaymaları gözlenebilir. Bu durumda telaşa kapılmamak gerekir. Ancak sürekli bir kayma fark edilir ise hemen bir göz hekimine başvurmak önemlidir.

GÖZ SULANMASI

Bebeklerde oldukça sık görülen bir diğer bulgu göz sulanmasıdır. İkinci hafta civarında başlar, genellikle tek taraflı olur. Herhangi bir dış uyaran olmaksızın gözde sulanma ve bazen de çapak birikimi görülür. Bu durumun sebebi gözyaşını buruna akıtan gözyaşı kanallarının gelişimini tamamlamamış olmasıdır. Kanal bebeklerin %75’inde ilk 9 ay içinde spontan olarak açılır. Açılmayan olgularda 1 yaş dolmadan ufak bir müdahale ile tıkalı kanalın açılması gereklidir. Aksi takdirde bebeğin daha ileri yaşlarda çok daha ağır bir ameliyat geçirmesi gerekecektir.

DOĞUŞTAN KATARAKT

Bazen annenin hamilelik sırasında geçirdiği hastalıklara, aldığı ilaçlara bağlı olarak bebeklerde katarakt olabilir. Görme gelişimini olumsuz etkileyebilecek düzeyde olanların en kısa sürede ameliyat edilmeleri gerekir. Zaman geçirilir ise ileride düzeltilmesi mümkün olmayacak göz tembellikleri kaçınılmazdır.

DOĞUŞTAN GLOKOM (GÖZ TANSİYONU YÜKSEKLİĞİ)

Gözün renkli kısmının olağan dışı büyük olması ve/veya kornea dokusunun şeffaflığını yitirmesi, matlaşması ve hatta beyazlaşması ile hemen dikkat çeken bu hastalıkta göz tansiyonunun yüksekliği görme sinirinde kalıcı hasar bırakır. Bu bebeklerin de hiç zaman kaybedilmeksizin ameliyat edilmeleri ve göz tansiyonlarının düşürülmesi gereklidir. Aksi takdirde kalıcı görme kayıpları gelişecektir.

PREMATÜR RETİNOPATİSİ

Erken doğum sebebi ile doğum ağırlıkları 1500 gr altında olan ve kuvözde oksijen tedavisi alan bebekler risk grubundadır. Doğumun hemen ertesinde 5-6 günde bir göz dibi muayeneleri yapılarak retina damar yapısının gelişim süreci izlenmelidir.  Bu bebeklerde gerekli önlemler alınmaz ise retinada kalıcı ve tedavisi mümkün olmayan hasarlar ortaya çıkar.

GÖZ İÇİ TÜMÖRLER

Çoğu kez aileler bebeklerinin flaşlı fotoğraflarını çekerken bir veya daha nadiren her iki gözde, göz bebeğindeki kırmızı yansımayı göremedikleri zaman bir anormallik hissederler. Retinadan kaynağını alan Retinoblastom adını verdiğimiz bu tümör erken teşhis edilir ise hem göz, hem de bebeğin hayatı kurtarılabilir. İleri safhalarda göz bebeği arkasında beyaz bir kitle şeklinde karşımıza çıkar.

İşte tüm bu sayılan durumlardan dolayı bebekler rutin ve düzenli göz muayenesine getirilmelidir. Aile veya Çocuk Hastalıkları Uzmanı arkadaşlarımız bir hastalıktan şüphelenip, yönlendirmedikçe İlk muayene 9-12 ay aralığında yapılmalı, sonrasında okul çağına kadar her yaş bitiminde takip muayeneleri gerçekleştirilmelidir.

Çocuğunuzun hayatı boyunca sağlıklı bir görme duyusuna sahip olabilmesi, bebeklik dönemindeki problemlerin tespit edilip, gerekli önlemlerin alınmasına bağlıdır.

 

Bunu Paylaş:

Benzer Yazılar