Göğüs Hastalıkları ve Tüberküloz

Göğüs Hastalıkları ve Tüberküloz

Göğüs Hastalıkları (Akciğer Hastalıkları) bölümümüzde akciğer ve solunum yolu hastalıklarının teşhis, tanı ve tedavisine yönelik poliklinik ile yatan hasta takip hizmeti sağlanmaktadır. Bu amaca uygun olarak radyolojik ve laboratuvar testlerinden yararlanılır.

Öksürük, balgam, hırıltılı solunum, nefes darlığı gibi birçok şikâyet ile başvuran hastaların muayenesi, tanısı ve ileri tetkikleri yapılır. Astım, alerjik hastalıklar, bronşit, kronik obstrüktif akciğer hastalığı, zatürre, tüberküloz, akciğer embolisi, akciğer kanseri, interstisyel akciğer hastalıkları, uyku sırasında oluşan solunum bozuklukları, sigara bağımlılığına bağlı olarak gelişen hastalıklar ile ilgili hekimler, multidisipliner yaklaşım ile titizlikle tedavi planlaması oluşturmaktadır.

-Solunum fonksiyonlarını ölçmeye yönelik SFT (Solunum Fonksiyon Testi)

-Alerji testleri

-İleri tetkik gerektiren hastaların yatarak tedavisi

-Sigara bırakma konusunda deneyimli tıbbi uzman yardımı ve medikal tedavi planlaması

-Covid hastalarının ayaktan veya gerekli durumlarda yatarak takibi ile Covid sonrası kontrol ve takibi yürütülmektedir.

Tanı ve Tedavi Alanları

 • Uyku Bozuklukları
 • Uyku Apnesi
 • Bronkoskopi Ünitesi
 • KOAH
 • Akciğer Kanseri
 • Astım
 • Alerji
 • Kronik Öksürük
 • Zatürre (Pnömoni)
 • Akciğer Sönmesi (Pnömotoraks)
 • Akciğer Embolisi
 • Sarkoidoz
 • Plörezi
 • Sigara Bırakma Yöntemleri ve İlgili Hastalıklar

Uyku Bozuklukları

Uyku apne (horlama ve uyrkuda nefessiz kalma) sendromunun tanısı ardından, nöroloji ve psikiyatri branşları ile birlikte ortak değerlendirmeler sonucunda uyku bozukluğu yaşayan hastaların tedavi planı oluşturulmaktadır.

Uyku Apnesi

Uyku esnasında solunumun durması anlamına gelir. Gündüz artan uykululuk hali ve horlama gibi belirtiler uyku bozukluklarının sık görülen belirtisidir. Kesin tanı için hasta, uyku laboratuarında bir gece değerlendirilir. Bu esnada solunum eforu, uyku evreleri, hava akımı, elektrokardiyografi, elektroensefalografi, elektromiyografi, arousal ve oksijen satürasyonu ögeleri kayıt altına alınır. Böylece apne olup olmadığı, varsa sıklığı, ne kadar sürdüğü ve apnenin genel vücut fonksiyonlarına olan etkisi değerlendirilmiş olmaktadır.

Bronkoskopi

Özellikle akciğer kanserinin erken tanısı ve tedavi planlamasında büyük bir rol oynayan bronkoskopi, çeşitli akciğer hastalıklarının tanısında kullanılmaktadır. Hastaya ameliyathane şartlarında optik bir cihaz ile ağız veya burundan girilerek videobronkoskopi yöntemiyle akciğerdeki problemler doğrudan görüntülenebilmekte ve hastalıklı dokudan biyopsi alınarak tanıya varılabilmektedir.

Heyet Raporları

CPAP, BPAP, oksijen konsantratoru, ev tipi nebulizator gibi cihazların uygun hastalara heyet raporu çıkarılarak verilmektedir. Astım, KOAH gibi kronik hastalıklarda ise uygunluk durumlarına göre ilaç raporları çıkartılmaktadır.

KOAH

Kronik Obstrüktif Akciğer Hastalığı (KOAH), amfizem ve kronik bronşiti kapsayan bir rahatsızlıktır. Bireyin hayat kalitesini azaltan ve günlük aktiviteleri esnasında bile solunum güçlüğü yaşamasına neden olan bu hastalık aynı zamanda öksürük ve balgamlı seyreden ilerleyici kronik bir hastalıktır.

Akciğer Kanseri

Akciğer hücrelerinin kontrolsüz ve hızla çoğalması sonucunda oluşmaktadır. Kanlı balgam, nefes darlığı ve göğüs ağrısı şikayetlerine neden olan hastalığın tedavisinde kemoterapi, ışın tedavisi, immunoterapi ile ameliyat yöntemleri bir arada veya sıralı olarak hastaya uygulanmaktadır.

Astım

Astım ve Alerjik Akciğer Hastalıkları ile alerjinin doğal bir bağlantısı mevcuttur. Bağışıklık sisteminin tehdit olarak gördüğü herhangi bir alerjenin vücuda girmesi sonucu solunum yollarında daralma, mukus yapımında artış, öksürük ve hırıltı karşımıza çıkar.

Alerji

Alerji vücudun bağışıklık sisteminin herhangi bir maddeye karşı gösterdiği aşırı duyarlılıktır. Normalde insan vücuduna zararlı olmayan çeşitli maddeler, alerjik insanlarda aşırı duyarlılık reaksiyonlarına neden olabilmektedir. Alerjik hastalıklar gelişmiş ülkelerde daha sık görülmektedir. Hava kirliliğinin artması, rutubetli iklim, stres ve gıdalardaki çeşitli katkı maddeleri alerji görülme sıklığını artırmaktadır. Ev tozu akarları, ağaç ve ot polenleri, küf mantarları, evcil hayvan tüyleri ve çeşitli gıda maddeleri gibi sık rastlanan alerji türleri alerjik (prick ) deri testleri ve kan analizleri ile saptanabilmektedir. Bölümümüzde Alerjik Astım ve Alerjik Rinit(Saman Nezlesi )hastalarında, prick deri testlerinde pozitiflik saptanmışsa, mevsimsel veya yıl boyu devam eden alerji aşı tedavisi(İmmünoterapi) uygulanmaktadır.

Kronik Öksürük

3 haftadan daha uzun süren, uyku kalitesini düşüren, halsizliğe yol açan ve kişinin hayat kalitesini azaltan öksürüklerdir. Sıklıkla daha ciddi bir hastalığın belirtisi olabilen kronik öksürüklerin sebebi belirlenip tedavisinin bekletilmeden gerçekleştirilmesi önemlidir.

Zatürre (Pnömoni)

Akciğerlerde bakteri, virüs ya da mantar nedeniyle enfeksiyon gelişmesi olarak tanımlanabilmektedir. Oluşan enfeksiyon, alveol adı verilen hava ile dolu olan keselere dolar ve böylece nefes almada güçlük çekme hali başlar. Ateş, öksürük, terleme, göğüs ağrısı, titreme ve hatta nefes darlığı ile kendini gösteren zatürrenin zaman kaybetmeden tedavi edilmesi gerekmektedir.

Akciğer Sönmesi (Pnömotoraks)

Başka bir hastalığın sonucu olarak ya da tıbbî müdahale esnasında ortaya çıkabilir. Bazı durumlarda sebepsiz yere oluştuğu da gözlenmektedir. Göğüs ağrısı, öksürük ve nefes darlığı belirtileri gösteren hastalığın acilen tedavi edilmesi önemlidir.

Akciğer Embolisi

Pulmoner emboli, vücudun farklı alanlarında oluşan ve kan yolu ile akciğere kadar ulaşabilen kan pıhtısı, başta akciğer atar damarı olmak üzere diğer damarları da tıkayabilir. Göğüs ağrısı, terleme, çarpıntı, kanlı balgam ve nefes darlığı belirtileri gösterir.

Sarkoidoz

Bağışıklık sisteminin anormal çalışmasından kaynaklanan, kalp, karaciğer, dalak, beyin, göz, lenf düğümleri ile özellikle akciğeri etkileyen sistemik bir hastalıktır. Bulaşıcı olmayan bu hastalığın tam olarak nedeni belli değildir. Hastalığın teşhisi için kan ve idrar tahlillerinin yapılması, akciğer röntgeni ve akciğer tomografisi gerekmektedir.

Plörezi

Akciğer zarları arasındaki boşluğun çeşitli nedenler ile olması gerekenden fazla sıvı ile dolması halidir. Plörezi, başlı başına bir hastalık olmasından çok, farklı bir hastalık belirtisi olarak kabul edilmelidir. Verem, akciğer kanseri, akciğer zarı kanseri, akciğer apsesi ile zatürre gibi hastalıklar sıvı birikimine sebep olabilir.

Sigara Bırakma Yöntemleri ve İlgili Hastalıklar

Sigara kullanımının insan sağlığına yan etkilerinin başında göğüs bölgesinde görülen ciddi sonuçlar yer almaktadır. Bu nedenle Göğüs Hastalıkları bölümümüzde sigara kaynaklı oluşan hastalıkların tedavisi titizlikle gerçekleştirilmektedir. Diğer bir yandan sigara bağımlılığı olan bireyler için sigara bırakma yöntemleri anlatılmakta ve kişi kabul ettiği taktirde tedavi için süreç başlatılmaktadır.