Kadın Hastalıkları ve Doğum

Kadın Hastalıkları ve Doğum

Kadın sağlığını tüm süreçleriyle ele alan İstanbul Cerrahi Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Kliniği; kadın yaşamının farklı dönemlerinde ortaya çıkan jinekolojik hastalıkları (adolesan dönemindeki jinekolojik problemler, üreme döneminde sıklıkla ortaya çıkan kanama, kasık ve karın ağrısı, adet düzensizliği gibi sorunlara yol açabilen myom ve yumurtalık kistleri, anormal uterin kanamalara neden olan endometriyal polip ve myomlar, jinekolojik kanserler ve rahim ağzı kanseri öncü lezyonları, menopoz dönemi ve eşlik eden problemler), hem normal hem de yüksek riskli gebelikleri  güncel bilimsel veriler eşliğinde değerlendirerek tanı ve tedavi hizmetlerini son teknolojik alt yapı ile sunmaktadır.

Normal ve Yüksek Riskli Gebelikler Ünitesi

Kliniğimizde gebelik öncesi dönemde kapsamlı bir muayeneyi takiben kişiye yönelik olarak gerekli görülen laboratuvar ve radyolojik testler eşliğinde çiftler sağlıklı ve problemsiz bir gebelik için detaylı olarak bilgilendirilmekte ve hazırlanmaktadır.

Hem normal gebelikler hem yüksek riskli gebelikler (annedeki kardiyak, endokrinolojik, kraniyal sistem veya diğer sistemlere yönelik olarak mevcut olan hastalıklar ve bunlara yönelik olarak tek veya çok sayıda ilaç kullanılması gereken durumlar, geçmişinde tekrarlayan gebelik kaybı öyküsü, ileri gebelik haftalarında sebebi belirlenemeyen anne karnında ölüm öyküsü, rahim ağzı yetmezliği öyküsü, geçmiş gebelikteki tansiyon hastalığı ve buna bağlı komplikasyon öyküsü, geçmiş gebeliğinde gelişim geriliği öyküsü, geçmiş gebeliğinde kromozomal veya yapısal anomalili bebek öyküsü ve bunlara ek olarak geçmiş öyküde bulunan rahatsızlıkların mevcut gebelikte tekrar etmesi) detaylı bir şekilde değerlendirilmekte ve takip edilmektedir.

Gebelik döneminde rutin olarak uygulanan ultrasonografik değerlendirmelere ek olarak birinci düzey (11-14.ncü haftalar arası) ve ikinci düzey (18-22.nci gebelik haftaları arası) detaylı ultrasonografik değerlendirme standart olarak uygulanırken gerekli durumlarda erken veya geç dönem detaylı fetal anomali taraması, fetal ekokardiyografi (fetüsün kalbinin detaylı olarak değerlendirilmesi), fetal nörosonografi (fetüsün beyninin detaylı olarak değerlendirilmesi), fetal beyin manyetik rezonans görüntüleme (MR yardımıyla fetal beynin detaylı olarak değerlendirilmesi), fetal invaziv girişimler (koryon villus örneklemesi – CVS, amniyosentez, kordosentez, fetal kan transfüzyonu), detaylı fetal-maternal doppler değerlendirme (hem anne hem bebeğe ait kan damarlarının detaylı olarak incelenmesi) yapılmaktadır.

Infertilite Ünitesi

Çocuk sahibi olmak isteyen 35 yaşın altındaki kadınlarda bir yıl süreyle, 35 yaşın üzerindeki kadınlarda 6 ay süre ile korunmasız birlikteliğe ragmen çocuk sahibi olunamaması, “infertilite” olarak tanımlanmaktadır. Kliniğimizde infertil çiftlerin çocuk sahibi olması amacıyla çok yönlü titiz bir değerlendirmeyi takiben uygun laboratuvar ve görüntüleme yöntemleri kullanılarak kişiye özgü bir tedavi yöntemi ile bu süreç takip edilmektedir.