Erken Başlangıçlı Neonatal Grup B Streptokokkal Hastalığı İle İlgili Merak Edilenler

Erken Başlangıçlı Neonatal Grup B Streptokokkal Hastalığı İle İlgili Merak Edilenler

2022-05-20 12:17:12/ Kategori : Kadın Hastalıkları ve Doğum

Erken Başlangıçlı Neonatal Grup B Streptokokkal Hastaliğin Önlenmesi

Yenidoğan döneminde özellikle ilk yedi gün içerisinde görülen ciddi erken başlangıçlı enfeksiyonların en sık nedenidir. Bununla birlikte halen bu hastalıktan korunmadaki önlemler tartışmalıdır.

Bütün Gebe Kadınlara GBS taraması önerilmelimidir ?

Bütün gebe kadınlara rutin GBS taraması önerilmemektedir.

Rastlantısal Olarak Erken Gebelik Döneminde Tespit Edildiğinde Doğum Öncesi Tedavi Önerilmelimidir ?

Erken gebelik döneminde tespit edildiğinde penisilin grubu ilaçlarla rutin olarak tedavi önerilmemektedir.

Önceki Gebeliğinde GBS Tespit Edilen Kadınlar Tekrar Taranmalımıdır veya Gebelik Döneminde Tedavi Almalımıdır ?

Güncel bilimsel veriler bu kadınların gebelik döneminde antibiyotik tedavisi almasını veya GBS açısından tekrar taranmasını desteklememektedir.

Gebelik Döneminde İdrar Testinde veya Vajinal Kültürde GBS Tespit Edilirse nasıl tedavi edilmelidir ?

Mevcut gebelik döneminde GBS bakteriürisi tespit edildiğinde uygun antibiyotik tedavisi verilmelidir.

GBS Kolonizasyonu Olduğu Bilinen ve Planlı Sezaryen Doğum Yapacak Kadınlar Nasıl Tedavi Edilmelidir?

Doğum eylemi başlamamışsa ve su gelişi yoksa doğum öncesi uygun profilaktik antibiyotik tedavisi gerekli değildir.

Doğum eylemi başlayan veya 37.nci gebelik haftasında önce suları gelen kadınlarda uygun antibiyotik tedavisi planlanmalıdır.

GBS Kolonizasyonu veya Klinik Koryoamniyonit Tablosu Olan Kadınlar Nasıl Tedavi Edilmelidir ?

Koryoamniyonit tablosundan şüphe ediliyorsa gebelik haftası ne olursa olsun geniş spektrumlu ve GBS ye etkili antibyotikler hemen başlanılmalı ve doğum eyleminin başlatılması göz önünde bulundurulmalıdır.

Erken Doğum Eylemindeki Kadınlar Nasıl Yönetilmelidir ?

Erken doğum eyleminde olan ancak su gelişi olmayan kadınlarda GBS kolonzasyonu yoksa eğer rutin antibiyotik profilaksisi önerilmez ancak GBS kolonizasyonu olduğu bilinen kadınlarda uygun antibiyotik profilaksisi yapılmalıdır.

Doğum Eylemi Sırasında Ateş Gibi Klinik Risk Faktörleri Durumunda Yönetim Nasıl Olmalıdır ?

Doğum eylemi sırasında 38 derece ve üzerinde ateş yüksekliği varsa mutlaka geniş spektrumlu GBS ye uygun antibiyotik profilaksisi başlanılmalıdır.

Neonatal GBS öyküsü Olan Kadınlar Mevcut Gebeliğinde Nasıl Tedavi Edilmelidir ?

Neonatal GBS öyküsü olan tüm kadınlar mevcut gebeliğinde uygund antibyotik tedavisi almalıdırlar.

Erken Başlangıçlı Neonatal GBS Önlemede Hangi Anitbiyotikler Kullanılmalıdır ?

Benzatilpenisilin grubu antibyotikler doğumun başlangıcından doğum eylemi bitene kadar uygulanmalıdır.

Penisilin grubu antibiyotik allerjisi olan kadınlarda klindamisin türevi antibiyotikler kullanılmalıdır.

Doğum Eylemi Sırasında Vajinal Temizlik Yapılmalımıdır ?

Doğum eyleminde vajinal temizliğin Neonatal GBS hastalığı riskini azalttığını destekleyen bilimsel kanıtlar yoktur.

Erken Başlangıçlı Neonatal GBS Açısından Risk Altında Olan Sağlıklı Yenidoğan Nasıl İzlenmelidir ?

Sağlıklı yenidoğan doğum sonrası en az 24 saat süresince genel durum, beslenme, kalp hızı, solunum hızı ve ateş yüksekliği takip edilmelidir.

Erken Başlangıçlı Neonatal GBS Açısından Düşük Risk Grubunda Bulunan Yenidoğanlara Antibiyotik Profilaksisi Başlanılmalımıdır ?

Şikayeti olmayan ve gebelik döneminde bilinen bir risk faktörü olmayan yenidoğanlara profilaktif antibiyotik tedavisi önerilmez.

Bir veya Daha fazla Risk Faktörü Olan Sağlıklı Bir Yenidoğan Nasıl Tedavi Edilmelidir ?

Bir veya daha fazla risk faktörü olan sağlıklı bir yenidoğanın tedavi edilmesini destekleyen bilimsel veriler yoktur.

Erken Başlangıçlı Neonatal GBS Belirtileri Olan Yenidoğan Nasıl Tedavi Edilmelidir ?

Uygun antibiyotiklerle hızlı bir şekilde tedavi başlanılmalıdır.

Önceki gebeliğinde Neonatal GBS Öyküsü Olan Bir Annenin Yenidoğan Bir Bebeği Nasıl Tedavi Edilmelidir ?

Doğum sonrası erken başlangıçlı neonatal GBS açısından muayene edilmeli, 24 saat süresince hastanede gözlem altında tutulmalı ve kan kültürleri alınmalıdır ve kültür sonuçları çıkana kadar benzatilpenisilin türevi ilaçlar ile tedavi edilmelidir.

Bunu Paylaş:

Benzer Yazılar