Gastrit ile ülser arasındaki fark nedir?

Gastrit ile ülser arasındaki fark nedir?

2023-04-03 11:47:28/ Kategori : Genel Cerrahi

Midemiz ağızdan aldığımız gıdaları sindiren ve sindirime hazır haline getiren organımızdır. Midede en sık rastlanan şikayetler ise yanma ve ağrı ile kendini gösterir. Mide rahatsızlıklarının başında gelen gastrit ile ülser sıklıkla bir birine karıştırılabilir. İstanbul Cerrahi Hastanesi Genel Cerrahi Bölümü’nden Doç. Dr. Muhammed Z. Üçüncü mide rahatsızlıkları ve gastrit ile ülser arasındaki farkı anlattı.

Mide anatomik olarak 5 parçaya ayrılır

 1. Kardia :  Özofagusa komşu olan kısımdır. Midedeki gıdaların ve asitin özofagusa geçmesini engelleyen kaslardan oluşmuştur.
 2. Fundus: Midenin kubbe gibi olan diyaframa yakın kısmıdır.
 3. Korpus: Mide orta ana kısmıdır. Yiyeceklerin sindirim ve depolandığı yerdir.
 4. Antrum: Midenin daha çok salgı dokularının bulunduğu ve mideden sonraki bölüm olan Duedonuma (on iki parmak barsağına )  geçmeden önceki kısımdır.
 5. Pilor: Dudeomuma geçişi denetleyen kastan oluşan kısımdır.  

Midenin işlevi nedir?

Midemiz ağızdan alınan gıdaların bazılarının sindirimi bazılarının ise sindirime hazır hale gelmesi ile görevlidir. Bunun yanında B12 vitaminin emilebilmesi için gerekli olan maddeyi de sentezler.  Midemizden salgılanan hormonlar salgılandıklarında inaktif haldedir. aktif hale geçebilmesi için asidik ortam olmak zorundadır. Bunun avantajı bu yüksek düzeyde sindirim özelliği olan enzimler bazik bir ortam olan Duedonuma geçtiklerinde inaktif olarak duedonumun midenin bu enzimlerinden korunmasını sağlamaktadır.

Mide hastalıklarında Hangi tanısal testler kullanılabilir?

 • Endoskopi: Kilo kaybı, tekrarlayıcı kusmalar, yutma güçlüğü, Üst GİS kanama, Nedeni bilinmeyen anemi olgularında yapılması gereklidir.
 • Düz Grafi: Mide delinmesinde gereklidir
 • Baryumlu Grafi: Bazı anatomk bozuklukları(Divertikül, fistül,Striktür…)
 • BT ve MR : Kanser olgularında etraf dokularla olan ilişkisini değerlendirmede kullanılır.

Hangi testin ne zaman ve hangi sırayla yapılacağına uzman bir hekimin karar vermesi gerekmektedir.

Gastrit ile ülser arasındaki fark nedir?

Aslında temelde olan olay aynıdır. Midenin oluşan zarara göre gösterdiği enflamasyonu tarifler her ikisi de ama midenin mukozasını ilgilendiren kısmına Gastrit daha derinlere inerse buna ülser diyoruz. Bunların gelişmesine zemin hazırlayan faktörler:

 • Asid – Pepsin sekresyonu : Artmış olması beklenir
 • Mukozal savunma: Azalmış olması beklenir
 • Motilite: Azalmış olması beklenir
 • Helikobakter pylori:  Mide ve duedonumda enflamasyon yapabilen bir bakteridir.
 • Çevresel Faktörler: İlaç kullanımı, sigara içilmesi

Bunlar midenin koruyucu bariyerini yenmeye çalışırlar. Bu çatışmanın ayarı iltihap yönünde bozulursa ülser – gastrit ortaya çıkabilir.

Hastaların başlıca şikayeti mide ağrısı olmaktadır. Tedavide etkili medikal ilaçlar bulunmaktadır. Günümüzde cerrahi seçenek  ikinci plana atılmıştır. İyi bir medikal tedavi ile bu hastalıklardan kurtulmak mümkündür. Cerrahi  tedavi endikasyonları:

 • İlaç tedavisine düzgün kullanılmasına rağmen yanıtsızlık
 • Tedaviye rağmen ülserde küçülme olmaması
 • Kanser varlığı şüphesi

Ülserin en major komplikasyonları

 • Kanama
 • Delinme (Acil ameliyat olması gerekir)
 • Tıkanma (Pilor Stenozu : Kesin tanı için endoskopi yapılmalıdır. 2 tipi vardır: Travmatik veya iltihaba bağlı olan geçiçi tip ve iltihap nedeniyle burada oluşan kalıcı hasara bağlı kalıcı tip. Geçici tipte tedavi ilaç tedavisi yetebilirken kalıcı tipte ameliyat tek seçenektir. )

Mide polipi nedir?  

Midenin en sık görülen iyi huylu tümörüdür. Ender görülürler. Mide asidini nötralize edecek ilaçların uzun süreli alınması polip riskini arttırır. Kanser öncüsü lezyon olarak kabul edilirler. Patoloji ile net tanısının konması gerekir. çapı 2 cm’den büyük olanlar ve adenomatöz tipte olanlarda midenin bir kısmının alınması gerekebilir.

Bunu Paylaş:

Benzer Yazılar